Titel - Title

Article

Staatssecretaris wijst bezwaren privégebruik auto aan als massaal bezwaar

Zoals gemeld in de B2Wekelijks van 5 april 2017 lopen er nog steeds proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde regeling voor btw-heffing over privégebruik van de auto van de zaak. Inmiddels heeft de Belastingdienst rond de twee miljoen bezwaarschriften ontvangen.

6 april 2017

Met het oog op een efficiënte en eenduidige afdoening heeft de Staatssecretaris van Financiën de bezwaarschriften die belastingplichtigen in verband met deze proefprocedures hebben ingediend als massaal bezwaar aangewezen.

De verwachting is dat de Hoge Raad binnenkort uitspraak doet. Mogelijk kunnen de zaken worden verwezen naar het Hof van Justitie of worden terugverwezen naar een Gerechtshof. Indien dit echter een einduitspraak betreft en de zaken niet worden verwezen zal de Inspecteur binnen zes weken na de uitspraak een collectieve uitspraak doen op alle ingediende bezwaarschriften die onder de regeling massaal bezwaar vallen. Dan wordt ook meer informatie gegeven over de praktische afhandeling van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift (mede) ziet op één of meer niet in de aanwijzing aangewezen geschilpunten, doet de Inspecteur het bezwaar op die punten individueel af.

Wanneer u al eerder bezwaar heeft gemaakt hoeft u niets te doen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van de proefprocedures.

Vond u dit nuttig?