Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever | Deloitte

Article

Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever

Een startende onderneming meldt zich bij de Belastingdienst met een verwachte premieloonsom van € 4.000.000. Volgens Hof Den Bosch is de onderneming voor de premie werkhervattingskas ten onrechte als kleine werkgever aangemerkt.

21 juni 2017

Uitzendbedrijf

Een uitzendbedrijf is in 2013 opgericht en neemt per 1 januari 2014 werknemers in dienst. Aan het einde van 2013 meldt de onderneming zich bij de Belastingdienst als nieuwe werkgever. Naar verwachting zullen 300 werknemers in dienst treden met een premieloonsom van circa € 4.000.000. Voor toepassing van de werknemersverzekeringen wordt de onderneming ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven).


Premie werkhervattingskas

Voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas merkt de Belastingdienst de onderneming aan als een startende kleine werkgever, met een premie van 5,4%. Het argument daarvoor is dat een werkgever volgens de regelgeving met betrekking tot de premies werknemersverzekeringen als kleine werkgever wordt aangemerkt indien hij in het jaar t-2 (in dit geval 2012) een premieloonsom had die lager is dan de grens die voor dat jaar is vastgesteld. Voor 2014 was dat € 30.700. In 2012 had de onderneming nog geen werknemers in dienst, dus was de premieloonsom nihil. Er is weliswaar een specifieke regeling voor startende werkgevers, maar volgens de Inspecteur is die niet van toepassing.


Regeling voor startende werkgevers

Het Hof is het niet met de Inspecteur eens en beslist dat de regeling voor startende werkgevers juist wel van toepassing is. Die regeling ziet op ondernemingen die in het jaar waarin de premie wordt vastgesteld (of in het eerste of tweede jaar daarvoor) voor het eerst werknemers in dienst nemen en een grote werkgever zijn, gelet op hun premieloonsom. Voor die werkgevers is de gedifferentieerde premie werkhervattingskas in het eerste jaar dan gelijk aan de rekenpremie. Voor 2014 was de rekenpremie 1,03%. Volgens het Hof kan het niet zo zijn dat een startende grote werkgever wordt aangemerkt als een kleine werkgever, alleen omdat er in het jaar t-2 nog geen premieloonsom was en ziet de regeling voor startende ondernemingen juist op grote werkgevers.


Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 april 2017, nr. 15/00494, ECLI:NL:GHSHE:2017:1631

Vond u dit nuttig?