Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Article

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Grants & Incentives

Het Nederlandse subsidielandschap kent verschillende subsidies en fiscale voordelen om ondernemingen tegemoet te komen. Deze fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies zijn veelal beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen en doeleinden. Hierbij kan grofweg een onderscheid worden gemaakt in vier verschillende gebieden.

Het Nederlandse subsidielandschap kent verschillende subsidies en fiscale voordelen om ondernemingen tegemoet te komen. Deze fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies zijn veelal beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen en doeleinden. Om het landschap inzichtelijk te maken zijn deze ingedeeld in de volgende gebieden:

  • Research & Development (R&D) en innovatie
  • Human Capital
  • Investeringen
  • Energie en milieu

Research & Development (R&D) en innovatie

Voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn er veel stimuleringsregelingen. Op Europees niveau zijn er tal van subsidieregelingen beschikbaar. Meest bekende Nederlandse fiscale regelingen zijn de WBSO en de Innovatiebox. Om het fiscale voordeel daarvan te optimaliseren is het belangrijk om deze regelingen in samenhang te bekijken. Het belang daarvan neemt toe door de wijziging van de Innovatiebox regeling per 1 januari 2017.

Research & Development (R&D) en Innovation

Human Capital

Een goed opgeleide en gezonde beroepsbevolking is belangrijk. Daarom bestaan er tal van subsidieregelingen rondom opleiding, werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s worden zoveel mogelijk hierbij betrokken.

Human Capital

Investeringen

Investeringen voor bedrijfsgebouwen, productielocaties en andere kapitaalgoederen kunnen worden gestimuleerd met diverse subsidies. Het betreft zowel geldelijke subsidies als fiscale stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld voor energiezuinige of milieutechnische investeringen.

Investeringen

Energie en milieu

Subsidies voor energie en milieu spelen op nagenoeg alle vlakken. Zo kan subsidie worden verkregen voor het demonstreren of commercialiseren van nieuwe technieken. Maar ook op het gebied van energiebelastingen en emissie-toeslagen zijn er fiscale voordelen te behalen.

Energie en milieu

Meer informatie over Subsidies

Wilt u meer weten over Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelingen? Neem dan contact op met Helene Geijtenbeek via +31 (0)88 288 8962 of Chris de Jong +31 (0)88 288 9951.

Vond u dit nuttig?