Business Travel – how to be compliant

Predictions

Sustainability en tax gaan hand in hand

In gesprek met Patrick van Min en Helene Geijtenbeek

Bedrijven wereldwijd zijn bezig met de vraag wat sustainability voor hen betekent en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Aan actiebereidheid ontbreekt het niet, máár de link met tax wordt niet of te weinig gelegd.

Click here to read the full article in English

De beperkte tijd die er is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, heeft een enorme push gegeven aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van sustainability. Nooit eerder kwamen er in zo'n korte tijd zoveel nieuwe wetten en regels bij. Bedrijven wereldwijd zijn dan ook bezig met de vraag wat dit voor hen betekent en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Aan actiebereidheid ontbreekt het hun klanten niet, máár de link met tax wordt niet of te weinig gelegd, constateren Helene Geijtenbeek en Patrick van Min, Tax Partners bij Deloitte.

Sustainability & Tax: Een link die nog te weinig wordt gelegd aldus onze Deloitte experts. Lees hier het gehele gesprek en blijf ons volgen voor meer rondom tax en sustainability.

Als men eenmaal weet wat er kan, is er op iedere afdeling winst te behalen.

 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor sustainability, en in het bijzonder voor de environmental, social en governance factoren. Sustainability gaat allang niet meer over alleen het milieu of het klimaat, maar juist ook over zaken als een verantwoorde beloningsstructuur, diversiteit of dataprivacy binnen een organisatie.

Wereldwijd zijn steeds meer bedrijven bezig met de vraag wat dit voor hen betekent en op welke manier zij kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. Dat is belangrijk, want volgens de laatste wetenschappelijke consensus hebben we nog zo’n negen jaar om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Dit heeft een harde push gegeven aan nieuwe wet- en regelgeving rondom sustainability die op dit ogenblik wordt gemaakt en geïmplementeerd.

Helene Geijtenbeek zit al twintig jaar in het vak, maar heeft nog nooit eerder zo’n ‘tsunami van wetten en regels’ meegemaakt. Ze is er enthousaiast over. ‘Als we het overlaten aan de goede wil van mensen of het toeval, gaan we het niet redden’, zegt Geijtenbeek die zich al jaren bezighoudt met environmental sustainability en innovatie, en expert is op het gebied van stimuleringsmaatregelen, fiscale incentives, energiebelasting en lokale heffingen. ‘Het vergroot bovendien het gevoel van urgentie, iedereen voelt dat we het nú moeten gaan doen’, zegt haar collega Patrick van Min, expert op het gebied van governance, responsible tax en tax transparancy.

Aan actiebereidheid ontbreekt het hun klanten niet, máár de link met tax wordt te weinig of niet gelegd, constateren Geijtenbeek en Van Min. ‘Ik merk dat klanten zich vaak focussen op een klein onderdeel van het totale ESG-beleid en dan denken dat het wel goed zit’, vertelt Van Min. ‘Denk aan een bedrijf dat zich alleen op de milieubelasting focust, maar niks doet op het gebied van governance, of omgekeerd. Veel klanten lijken het totaal aan maatregelen niet te overzien, omdat ze het niet goed bestudeerd hebben.’

Volgens de Tax-partners is er dan ook veel winst te behalen als ‘men weet wat er kan.’ ‘Er is een gebrek aan kennis over wat er allemaal samenhangt met sustainability en tax’, legt Geijtenbeek uit. ‘Het onderwerp governance ligt voor bedrijven vaak voor de hand, omdat het aansluit op de bekendere thema’s als responsible tax of vennootschapsbelasting. Maar welke voordelen er te behalen zijn op het gebied van environment en social sustainability weet amper iemand.’ ‘Bij social sustainability kun je bijvoorbeeld denken aan verantwoorde beloningsstructuren voor CEO’s en CFO’s’, zegt Van Min. ‘Hoe je je bonussen- en beloningsbeleid inricht, heeft enorme fiscale gevolgen.'

Er zijn ook veel tax incentives die tussen wal en schip vallen, merkt Geijtenbeek. ‘In gesprek met een fabriek vragen we bijvoorbeeld welke investeringen zij doen om hun processen schoner te maken. Dat levert vervolgens een belastingvoordeel op voor hun tax-afdeling waar de business niets van terugziet.’ Volgens Geijtenbeek leidt dat ertoe dat deze incentives daarom vaak niet worden aangevraagd, terwijl ze een belangrijk verschil kunnen maken op een business case.

 

Als je de waarde van incentives mee kunt nemen in je investeringsbeslissing, dan doe je sneller milieuvriendelijke investeringen.

 

De Europese Commissie heeft een megapakket aan wetsvoorstellen gepresenteerd die Europa klimaatneutraal moeten maken. En er komt nog veel meer, benadrukt Geijtenbeek. ‘Denk onder meer aan richtlijnen over de CO2-hefftingen op huizen en auto’s, maar ook een grote uitbreiding op de ESG-documentatieverplichting voor nagenoeg alle Europese bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Dat wordt pas verplicht vanaf 2023, maar het is belangrijk dat bedrijven daar nu al op voorsorteren. Als je dat pas over twee jaar doet, dan is het te laat.’ Van Min: ‘Op tijd beginnen betekent ook dat je als bedrijf onderzoekt of je huidige tax-afdeling genoeg expertise in huis heeft, of dat je mogelijk nieuwe mensen moet aannemen. ’Om bedrijven hierin te ondersteunen zijn Van Min en Geijtenbeek inmiddels gestart met een aantal grote bedrijven over dit onderwerp, enerzijds om uit te zoeken waar zij behoefte aan hebben, maar ook om zelf meer kennis te krijgen over wat er nodig is.

 

Eén ding is duidelijk, sustainability en tax zijn niet meer los van elkaar te zien.

 

We werken nauw samen met verschillende afdelingen binnen Deloitte, waaronder risk advisory. Deze afdeling weet alles over de verslaglegging rondom dit soort onderwerpen. ESG is niet alleen een thema voor de tax-afdeling, daar moet het hele bedrijf iets vanaf weten.'

Van Min en Geijtenbeek zijn nog maar net met de gesprekken begonnen, en merken al dat het zijn vruchten afwerpt. 'Een van onze klanten zei dat ze er inmiddels over nadenken om het thema energie- en milieubelasting weer op de centrale agenda van de tax director te plaatsen, in plaats van in de business waar het traditioneel gezien onderdeel van is', vertelt Geijtenbeek. Van Min heeft soortgelijke ervaringen. 'Een klant vertelde me dat het gesprek hierover met ons voor hen aanleiding gaf om alles wat zij met ESG en tax doen binnen het bedrijf door te lichten.'

Dat is precies wat de Tax-partners voor ogen hebben voor de toekomst. Van Min: 'Binnen twee jaar hebben we sustainability en tax op de kaart gezet, en hebben we vele bedrijven geholpen om te voldoen aan alles wat er op dit gebied van hen wordt gevraagd.' Geijtenbeek: 'Bovendien heeft iedere tax-professional het onderwerp sustainability en tax dan in de haarvaten, omdat het onderdeel uitmaakt van het werk in de dagelijkse praktijk.'

Tax and Sustainability

Geinteresseerd in dit onderwerp? Dompel je onder in Sustainability en tax tijdens ons jaarlijkse TaxLab, dat dit jaar zal volledig over sustainability en tax zal gaan. Vind antwoord op vragen als; wat is er de komende jaren nodig? Wat kun je nu direct al in de praktijk brengen?

Did you find this useful?