Article

Taxtueel magazine

Welke invloed hebben de actuele fiscale maatregelen op uw onderneming?

Niet dagelijks bezig met de fiscaliteit, maar wel op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Daarvoor geeft de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs - vanaf 2020 - op jaarlijkse basis Taxtueel uit. Bedoeld voor fiscalisten en niet-fiscalisten die willen beoordelen welke invloed actuele fiscale maatregelen hebben op hun onderneming.

In de Eindejaarsspecial van 2020 onder meer:

 • De toekomst van Box 3
 • De verliesverrekeningsregels in de Vpb worden weer aangepast
 • Rente-aftrek: aandacht vereist!
 • HT, wat moeten we ermee?
Taxtueel 2020

In de vierde editie van 2019 onder meer:

 • Arbeidsmarkt in balans 
 • Gesteggel over deelnemingsvrijstelling
 • Gemachtigde geweigerd
 • Belgische dbi-aftrek wederom onder vuur
Taxtueel Winter 2019

In de tweede editie van 2019 onder meer:

 • Excessief lenen: Fictief regulier voordeel
 • De onzakelijke lening
 • Waardestijging aandelen belast met erfbelasting
 • Doorstromers onder vuur
Taxtueel Zomer 2019

In de eerste editie van 2019 onder meer:

 • Lucratief belang
 • Bindende kracht A1-verklaring
 • Tonnageregime voor schepen
 • Btw-aftrek bij houdsters
Taxtueel Voorjaar 2019

In de vierde editie van 2018 onder meer:

 • Aanwijzing massaal bezwaar box 3
 • Huuropbrengsten tuinhuis onbelast
 • Antimisbruikregeling en detachering
 • Verhuurderheffing ruim toegepast
Taxtueel Winter 2018

In de derde editie van 2018 onder meer:

 • Fiscale eenheid op de schop
 • Fiscale aspecten van cryptovaluta
 • Frauduleus handelen
 • Verhuurderheffing onder vuur
Taxtueel Najaar 2018

In de tweede editie van 2018 onder meer:

 • Ontwikkelingen transparantie en privacy
 • Verlengd navorderingstermijn
 • Staatssteun en rulingpraktijk
 • Digitaal belasten
Taxtueel zomer 2018

In de eerste editie van 2018 onder meer:

 • Ook vergoeding voor niet uitoefenen van opties is belast
 • Belastingdienst wordt teruggefloten bij WVA onderwijs
 • Fiscale eenheid mogelijk in strijd met EU-recht
 • Nieuwe btw-regels voor e-commerce per 2021
Taxtueel voorjaar 2018

In de vierde editie van 2017 onder meer:

 • Regeerakkoord en fiscaliteit
 • Pensioen over de grens
 • Renteswap en eigen woning
 • Verhuurderheffing
Taxtueel winter 2017

In de derde editie van 2017 onder meer:

 • Koerswijziging dividendbelasting en coöperaties
 • Onderzoek naar 30%-regeling
 • Btw-herziening op kostbare diensten
 • Rechtszekerheidsbeginsel
   
Taxtueel najaar 2017

In de tweede editie van 2017 onder meer:

 • Intensivering strijd tegen belastingontduiking
 • Giftenaftrek, anbi’s en sbbi’s geëvalueerd
 • Nieuwe wetgeving voor meertransparantie
 • Wederom prejudiciële vragen over de dividendbelasting
   
Taxtueel zomer 2017

In de eerste editie van 2017 onder meer:

 • Handhaving wet DBA opgeschort 
 • Naar een EU-winstbelasting?
 • WOZ waardering
 • Hybrid Mismatches
Taxtueel lente 2017

In de vierde editie van 2016 onder meer:

 • Opwaardering van afgewaardeerde vordering
 • Onzakelijke leningen in de familiesfeer
 • Aftrek latente belastingschuld bij schenking
 • Recreatiewoningen en WOZ
Taxtueel winter 2016

In de derde editie van 2016 onder meer:

 • Fiscale eenheid met een Israëlische moeder
 • Internetconsulatie over innovatiebox
 • Sociaal plan leidt niet tot strafheffing
 • Watersysteemheffing: één of meer heffingen
Taxtueel najaar 2016

In de tweede editie van 2016 onder meer:

 • Het einde van de VAR
 • 30%-regeling en driemaandstermijn
 • Pensioen in eigen beheer: tussenstand
 • Nederlandse zeehavens vennootschapsbelastingplichtig
 • Geen naheffing omdat parkeerbelasting is betaald
Taxtueel zomer 2016

In de eerste editie van 2016 onder meer:

 • De anti-BEPS-richtlijn
 • De rechte weg is niet altijd de beste
 • Identiteit tipgever mag geheim blijven
 • Maatschap kan woon/werkpand maten niet als zakelijk vermogen etiketteren
Taxtueel voorjaar 2016

In de vierde editie van 2015 onder meer:

 • Fiscale big data
 • Europa zet in op harmonisatie belastinggrondslag
 • iPad: geen telefoon maar computer
 • Herwaardering agrarische grond niet toegestaan
Taxtueel winter 2015

In de derde editie van 2015 onder meer:

 • Belastingherziening: komt het er nog van?
 • Fiscale Verzamelwet 2015: opruiming van fiscale misstandjes
 • Zetelverplaatsing en dividendbelasting
 • Schenking van ouders: geen beletsel renteaftrek
Taxtueel herfst 2015

In de tweede editie van 2015 onder meer:

 • Compartimenteringsreserve eindelijk in de wet
 • Grensoverschrijdende verliesverrekening
 • Monumentenaftrek en natuurschoonlandgoederen
 • Hoge Raad oordeelt over btw-status golfterrein
Taxtueel zomer 2015

In de eerste editie van 2015 onder meer:

 • Voortgang wetsvoorstel overheidsondernemingen
 • Wettelijke reserves: wel of geen 'zuivere winst'?
 • Beps: de trein snelt voort
 • Digitalisering van belastingprocecures
Taxtueel voorjaar 2015

In de vierde editie van 2014 onder meer: 

 • Hoge Raad torpedeert erfpachtconstructie eigen woning
 • Innovatiebox
 • Wijziging Moeder-dochterrichtlijn
 • Digitaal parkeren: controle versus privacy
 • Eindejaarstips
Taxtueel winter 2014

In de derde editie van 2014 onder meer:

 • Geen voorziening bij globalisatieregeling
 • Dividendbelasting en de (voormalige) Nederlandse Antillen
 • Verdrag Nederland - Curaçao
 • Vertrouwensbeginsel en beëindiging
Taxtueel najaar 2014

In de tweede editie van 2014 onder meer:

 • Internationale aanpak belastingontwijking;
 • Nieuw pensioenakkoord;
 • Ontwikkelingen onzakelijke lening;
 • Informatieverplichting dienstverleningslichamen aangescherpt.

 

Taxtueel zomer 2014

In de eerste editie van 2014 onder meer:

 • Hervorming pensioenopbouw
 • Royalty's: hoe te belasten?
 • Verdrag Nederland - Curaçao
 • Omzetting van onderneming in BV

 

Taxtueel voorjaar 2014

In de vierde editie van 2013 onder meer:

 • Waardevolle Chinese pot?
 • Het zonnetje in huis
 • Investeringsvoornemen en vrijval herinvesteringsreserve
 • Nederlandse 30%-regeling EU-rechtelijk onder vuur

 

Taxtueel winter 2013

In de derde editie van 2013 onder meer:

 • Herziening inkomstenbelasting
 • Beleid bij winstdrainage
 • Werktuigen in ziekenhuizen: vrijgesteld voor de WOZ?
 • Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

 

Taxtueel najaar 2013

In de tweede editie van 2013 onder meer:

 • Nieuwe fiscale regels eigen woning 
 • Exit exitheffing 
 • Monumentaftrek in Nederland voor Belgisch kasteel? 
 • Na sloop een bouwterrein?

 

Taxtueel zomer 2013

In de eerste editie van 2013 onder meer:

 • 150-kilometergrens en 30%-regeling
 • Dubbele bedrijfsfusie leidt tot heffing
 • Compromis bindt fiscus
 • Schoolstructuur: geen misbruik van recht

 

Taxtueel voorjaar 2013

In de vierde editie 2012 onder meer:

 • Borgtocht en werkzaamheidsvermogen
 • MKB-winstvrijstelling evenredig toegerekend aan buitenlandse winst
 • BTW-heffing over privégebruik auto van de zaak?
 • Recht op teruggaaf van dividendbelasting
Taxtueel winter 2012

In de derde editie van 2012 onder meer:

 • Hoofdprijs 'De Gouden Kooi': 'kansspel' of 'loon'?
 • Keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen
 • Geen teruggaaf dividendbelasting strijdig met EU-recht
 • Verlegging van btw bij levering mobiele telefoons en computerchips

 

Taxtueel najaar 2012

In de tweede editie 2012 onder meer:

 • Beleggingsverliezen van pensioenuitvoerder
 • Verbetering bedrijfsterrein aandeelhouder vormt winstuitdeling
 • Jubileumfeesten van muziek- en sportverenigingen
 • Strijdigheden met het EU-recht moeten ongedaan worden gemaakt

 

Taxtueel zomer 2012
Did you find this useful?