Titel

Article

Tegen afwijzing verzoek om uitbreiding fiscale eenheid is bezwaar mogelijk

Een ondernemer heeft verzocht de fiscale eenheid omzetbelasting uit te breiden met een stichting. Dit verzoek is afgewezen bij besluit, omdat volgens de Inspecteur niet is voldaan aan de verwevenheidseisen die aan de vorming van een fiscale eenheid worden gesteld. De ondernemer heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep bij de Rechtbank Den Haag ingesteld.

19 juni 2017

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk had moeten verklaren op de grond dat de beslissing op het verzoek om uitbreiding van de fiscale eenheid niet voor bezwaar vatbaar is. Bij het hoger beroep bij Gerechtshof Den Haag is in geschil of dat terecht is.
Hof Den Haag oordeelde op 24 april jl. dat een ondernemer slechts dan bezwaar kan maken tegen de afwijzing van het verzoek om uitbreiding van de fiscale eenheid, indien die afwijzing volgens de belastingwetgeving kwalificeert als een voor bezwaar vatbare beschikking. Zowel het verzoek om het aangaan van een fiscale eenheid als het verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid valt onder het toepassingsbereik van de Wet OB en geschiedt derhalve bij voor bezwaar vatbare beschikking. Een afwijzing van een dergelijk verzoek moet worden gelijkgesteld met de toewijzing daarvan. Dientengevolge vormt de afwijzing een voor bezwaar vatbare beschikking.

Rechtbank Den Haag heeft belanghebbende ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar, aldus Hof Den Haag. De zaak wordt teruggewezen naar de Rechtbank. Wij houden u op de hoogte van het vervolg in deze procedure.

Wij adviseren bij een afwijzing van een verzoek tot uitbreiding van uw fiscale eenheid bezwaar te maken tegen de eerstvolgende eigen aangifte. U zit in dat geval altijd goed.

Vond u dit nuttig?