HR: terbeschikkingstelling van opslagruimten met aanvullend dienstbetoon vrijgesteld van btw | Deloitte Nederland

Article

HR: terbeschikkingstelling van opslagruimten met aanvullend dienstbetoon vrijgesteld van btw

Op vrijdag 20 april 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de kwalificatie van het ter beschikking stellen van opslagruimte met aanvullend dienstbetoon.

23 april 2018

Uitspraak Hoge Raad

In de onderhavige zaak stelde belanghebbende opslagruimten ter beschikking waarbij tevens gratis transportmiddelen ter beschikking worden gesteld om spullen van de ingang naar de desbetreffende opslagruimte te vervoeren. Belanghebbende zorgt daarnaast ook voor permanente bewaking, ventilatie en verwarming van de ruimten. De openingstijden zijn beperkt en klanten mogen alleen in het pand komen om goederen van en naar de opslagruimten te brengen. In geschil is of de terbeschikkingstelling van deze opslagruimten is aan te merken als vrijgestelde verhuur van onroerende zaken.

De Hoge Raad oordeelt - anders dan belanghebbende voorstaat - dat geen sprake is van (met btw belaste) opslag maar van (btw vrijgestelde) verhuur. De extra faciliteiten en het aanvullend dienstbetoon maken dit niet anders nu deze ondergeschikt zijn aan het gebruik van de ter beschikking gestelde opslagruimte.

Gevolgen voor de praktijk

Uit het arrest van de Hoge Raad wordt duidelijk dat aanvullende dienstverlening bij het ter beschikking stellen van opslagruimte niet snel de totale dienstverlening doet omslaan van een verhuurdienst naar een opslagdienst. Deze uitspraak is dan ook een bevestiging van wat wij in de praktijk vaak zien.

Vond u dit nuttig?