Tijdelijke vrijstelling invoer-btw op medische goederen en nultarief op levering mondkapjes

News

Tijdelijke vrijstelling invoer-btw op medische goederen en nultarief op levering mondkapjes

De Nederlandse overheid heeft in twee Kamerbrieven nader toelichting gegeven over de introductie van een tijdelijk nultarief op alle binnenlandse leveringen van mondkapjes en een tijdelijke vrijstelling van invoer-btw op medische goederen.

20 mei 2020

Import medische goederen

In het kader van COVID-19 heeft de Europese Commissie in april op verzoek van de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk besloten tijdelijk af te zien van een heffing van invoer-btw en invoerrechten op medische goederen die van buiten de EU worden geïmporteerd.

Als gevolg van die goedkeuring is momenteel een voorwaardelijke vrijstelling van invoerrechten van toepassing op persoonlijke beschermingsmiddelen. Op 18 mei heeft de overheid tevens in een Kamerbrief bekend gemaakt dat Nederland ook tijdelijk geen invoer-btw heft over deze persoonlijke beschermingsmaterialen.

De vrijstellingen zijn alleen van toepassing indien:

  • de persoonlijke beschermingsmaterialen zijn ingevoerd door een overheidsinstelling, een liefdadigheids- of filantropische instelling, een hulporganisatie, een ziekenhuis, een zorginstelling of een zorgverlener die is ingeschreven in het BIG-register alsmede een private organisatie of een inkoopconsortium dat namens deze instellingen invoert;
  • de goederen gratis worden verstrekt aan slachtoffers die getroffen zijn of risico lopen als gevolg van COVID-19 of betrokken zijn bij de bestrijding daarvan.

De maatregel heeft als doel de invoer van medische materialen goedkoper en eenvoudiger te maken.

De vrijstellingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 30 januari 2020 en tot en met 31 juli 2020. In overleg met de EU-lidstaten kan de Europese Commissie deze termijn verlengen. Door de inwerkingtreding met terugwerkende kracht kan het zijn dat u over sommige zendingen sinds 30 januari invoerrechten en invoer-btw heeft moeten betalen. Het is nog onduidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan, maar het beleidsbesluit zal dit misschien verduidelijken wanneer die wordt gepubliceerd. Tot die tijd raden wij u aan dit goed in kaart te brengen.

Nultarief op mondkapjes

De overheid geeft aan dat momenteel de levering van mondkapjes onder het normale btw-tarief van 21% valt. Tussen 25 mei en 1 september 2020 zal een tijdelijk nultarief van toepassing zijn op de binnenlandse levering van zowel medische als niet-medische mondkapjes. Het doel is om de mondkapjes goedkoper te maken.

Directe aanleiding voor deze maatregel is de verplichting om vanaf 1 juni 2020 niet-medisch mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Verwachting is dat vanaf die datum meer mensen gebruik zullen maken van bus, tram en metro waarbij het lastig zal zijn 1,5 meter afstand te bewaren tussen reizigers.

Door bij deze tijdelijke maatregel te kiezen voor een nultarief in plaats van een vrijstelling zonder aftrekrecht behouden leveranciers hun recht op aftrek van btw op de kosten.

Slot

Neem voor meer informatie contact op met één van onze btw-adviseurs.

Did you find this useful?