Titel

Article

Transformatiepand kwalificeert als woning door omgevingsvergunning

Het criterium voor toepassing van het 2% tarief overdrachtsbelasting voor woningen is volgens de Hoge Raad het ‘naar zijn aard bestemd zijn voor bewoning’. Daarbij moet op het moment van de verkrijging van de onroerende zaak worden gekeken met welk doel deze oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd en of de onroerende zaak nadien verbouwd werd om het geschikt te maken voor een andere vorm van gebruik. Als slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het object weer voor het oorspronkelijke doel geschikt te maken dan blijft het oorspronkelijke doel doorslaggevend. Als de toepassing van deze regel niet leidt tot een duidelijke slotsom, dan komt mede betekenis toe aan de eisen of beperkingen uit publiekrechtelijke voorschriften worden meegewogen.

12 februari 2018

Rechtbank Den Haag op 30 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een pand dat verbouwd is als woning kan kwalificeren. Er was sprake van een verkrijging van een appartementsrecht in een gebouw dat oorspronkelijk was gebouwd als kantoorpand. Op het moment van de verkrijging was de transformatie nog niet voltooid. Het pand was ten tijde van de verkrijging echter wel intern geheel gesloopt en een aanvang was gemaakt met de opbouwwerkzaamheden. Er was derhalve geen sprake meer van een situatie waarin met niet meer dan beperkte aanpassingen het bouwwerk weer geschikt kon worden gemaakt voor een kantoorfunctie.

Volgens de rechtbank was het gebouw op het moment van de verkrijging qua aard onbestemd (geen woning, geen kantoor). De Rechtbank kent daarom doorslaggevende betekenis toe aan de afgegeven omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, waardoor het 2% tarief kan worden toegepast.

Deze uitspraak biedt kansen voor de praktijk. Een verkrijging van een transformatiepand na interne gehele sloop kan belast zijn met 2% overdrachtsbelasting, mits bijvoorbeeld sprake is van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Het is echter onze verwachting dat hoger beroep zal worden aangetekend door de Inspecteur.

Mocht u van plan zijn panden te transformeren naar woningen dan raden wij u aan om in overleg met uw adviseur in een vroegtijdig stadium te beoordelen of de onroerende zaak in een eerder stadium kan kwalificeren als woning, zodat ook eerder geleverd zou kunnen worden wat tot een besparing aan overdrachtsbelasting kan leiden.

Vond u dit nuttig?