Tussentijdse beëindiging 30%-regel vanwege 150-kilometergrens toegestaan

Article

Tussentijdse beëindiging 30%-regel vanwege 150-kilometergrens toegestaan

Voor 30%-beschikkingen met een startdatum tussen 2012 en 2017 mag bij de tussentijdse toets na vijf jaar ook worden getoetst aan het 150-kilometer criterium. Dit heeft Hoge Raad recentelijk geoordeeld.

13 december 2017

Een inwoner van België trad per 1 juli 2007 in dienst bij een Nederlandse werkgever en kon gebruikmaken van de zogenoemde 30%-regeling. Vanaf 1 januari 2012 is het alleen nog mogelijk om deze regeling toe te passen als de werknemer voldoet aan de salariseis én bovendien meer dan 150 kilometer vanaf de Nederlandse grens woont. Deze Belgische werkneemster woonde echter op minder dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens. De inhoudingsplichtige heeft daarom vanaf 1 juli 2012 de 30%-regel niet meer toegepast, maar wel bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de afgedragen loonheffing.

Tussentijdse toets

De vraag is nu of bij de tussentijdse toets na de eerste vijf jaar van de looptijd ook getoetst mag worden aan het 150-kilometer criterium. Dat criterium bestond immers nog niet bij aanvang van de tewerkstelling in Nederland (de startdatum van de 30%-beschikking). Een bevestigend antwoord zou in dit geval betekenen dat de 30%-regeling feitelijk stopt vanaf het tussentijdse toetsingstijdstip.

Tegelijk met de invoering van het 150-kilometer criterium is ook de tussentijdse toets aangescherpt. Het doel was dat voor 30%-regelingen die op 1 januari 2012 een looptijd korter dan vijf jaar hadden, vanaf het zesde jaar zou worden getoetst aan het 150 kilometer-criterium en de salariseis. Dit was echter niet duidelijk in de regelgeving vastgelegd. De betreffende bepaling kon namelijk ook zo gelezen worden dat de looptijd van de 30%-regel alleen zou worden gekort voor werknemers die bij aanvang van de tewerkstelling ingekomen werknemer waren, maar die op het toetsmoment niet meer voldeden aan de salariseis.

Bedoeling regelgever duidelijk

Volgens de Hoge Raad is de bedoeling van de regelgever duidelijk, namelijk dat bij de tussentijdse toets óók aan het 150-kilometercriterium getoetst mag worden. De tekst van het uitvoeringsbesluit is weliswaar onduidelijk, maar verzet zich ook niet tegen deze uitleg, aldus de Hoge Raad.

Op 4 maart 2016 oordeelde de Hoge Raad reeds, na een voorafgaande prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie EU, dat de 150-kilometer grens niet in strijd is met het EU-recht. Daarmee was voor tewerkstellingen in Nederland die op of na 1 januari 2012 zijn aangevangen al duidelijk dat alleen werknemers die tijdens meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaande aan de start van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, nog in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Met het onderhavige arrest van de Hoge Raad lijkt het 150-kilometer criterium alle toetsen te hebben doorstaan.


Bron: Hoge Raad 8 december 2017, nr. 16/05970, ECLI:NL:HR:2017: 3083

Vond u dit nuttig?