| Deloitte Nederland

Article

EU: geen overeenstemming quick fixes, wel over instrumenten fraudebestrijding

De EU-lidstaten hebben tijdens de vergadering van de Ecofin-raad op 22 juni jl. geen overeenstemming kunnen bereiken over de invoering van de vier quick fixes in het kader van de btw-hervormingen.

26 juni 2018

Een aantal lidstaten waren tegen aanname omdat andere lidstaten de door Nederland aangedragen vijfde quick fix die de jurisprudentie van het Hof van Justitie ten aanzien van de koepelvrijstelling repareert, wilden doorschuiven naar een latere vergadering. De verwachting is dat de vier quick fixes op de volgende Ecofin-raad van 13 juli worden aanvaard. Bijzonder om te melden is dat de quick fixes ontdaan zijn van de bekritiseerde CTP-verplichting (zie hierover onze alert van 5 oktober 2017).

Wel is een politiek akkoord ontstaan over nieuwe instrumenten in de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden. Door btw-fraude gaat jaarlijks 50 miljard euro aan btw-inkomsten verloren in de EU. De nieuwe maatregelen, die de Commissie in november 2017 heeft voorgesteld (zie hierover onze perspective van 7 december 2017), moeten het vertrouwen tussen de lidstaten versterken zodat zij meer inlichtingen kunnen uitwisselen, en de samenwerking tussen nationale belasting- en rechtshandhavingsautoriteiten stimuleren. Zodra deze maatregelen van kracht zijn, zullen de lidstaten meer relevante inlichtingen kunnen uitwisselen en nauwer kunnen samenwerken in de strijd tegen criminele organisaties, inclusief terroristen.

De nieuwe samenwerkingsregels zullen in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en 20 dagen nadien in werking treden.

Verder hebben de lidstaten ingestemd met het voorstel van de Commissie die het voorheen al op tijdelijke basis bestaande minimumtarief voor de btw van 15% permanent maakt. Daarnaast is het verdrag tot nauwere samenwerking tussen Noorwegen en de EU op het gebied van fraudebestrijding en invordering goedgekeurd (zie hierover onze alert van 9 februari 2018).

Vond u dit nuttig?