Titel

Article

Update besluit verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

Op 21 september 2017 is een actualisering van het besluit verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen verschenen. Deze toelichting is op 22 september jl. in werking getreden.

5 oktober 2017

In het besluit is een aantal verduidelijkingen en beleidswijzigingen opgenomen:

  • Het begrip ‘verzorgingsflat’ is verduidelijkt;
  • De reikwijdte van de vrijstelling voor prestaties die nauw samenhangen met de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen is verduidelijkt; 
  • De goedkeuring voor commerciële verpleeg- en/of verzorgingsinrichtingen voor de toepassing van de vrijstelling geldt nu ook voor het verstrekken van spijzen en dranken. Deze inrichtingen hoeven niet langer 6% btw in rekening te brengen over deze prestatie;

Commerciële verpleeg- en/of zorginstellingen die ervoor kiezen geen gebruik (meer) te maken van de goedkeuring kunnen echter niet terugkomen op die keuze.

Indien u wilt weten of een van de verduidelijkingen of goedkeuringen al dan niet voor u van toepassing is neemt u dan contact op met uw adviseur.

Vond u dit nuttig?