Titel

Article

Update btw-actieplan

De Ecofin heeft op 7 december jl. een verslag uitgebracht over verschillende belastingaangelegenheden, waaronder de btw.

22 december 2017

Btw-voorstellen

De Commissie heeft naar aanleiding van haar btw-actieplan een aanzienlijk aantal btw-voorstellen ingediend ter modernisering van het huidige btw-stelsel. In het verslag geeft de Ecofin een overzicht van deze voorstellen en de status ervan.

Stand van zaken

  • De stand van zaken ten aanzien van de lopende voorstellen is als volgt:
    Het btw-e-commercepakket werd op 5 december 2017 goedgekeurd met de wijziging dat elektronische interfaces (zoals platformen, marktplaatsen en portalen) verantwoordelijk worden voor het innen van btw.
  • Met betrekking tot de voorstellen inzake de btw-behandeling van e-publicaties en de algehele verleggingsregeling is nog geen overeenstemming bereikt. Verdere besprekingen zullen naar verwachting plaatsvinden in de Ecofin.
  • De voorstellen voor een definitief btw-stelsel werden besproken tijdens de vergadering van de Groep belastingvraagstukken (indirecte belastingen) op 13 december 2017.
  • De werkzaamheden met betrekking tot het voorstel inzake de versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van btw zullen naar verwachting van start gaan tijdens het Bulgaarse voorzitterschap (januari tot en met juni 2018).

Verdere voorstellen inzake de hervorming van de btw-tarieven en vereenvoudigingsmaatregelen voor het MKB worden verwacht in het eerste halfjaar van 2018.

Wij raden u aan de ontwikkelingen omtrent de voorstellen te blijven volgen en om, eventueel samen met uw adviseur, de btw-gevolgen voor uw bedrijfsvoering te analyseren.

Vond u dit nuttig?