Article

Vereenvoudiging voor onderwijsvrijstelling btw ten aanzien van examens in het beroepsonderwijs

Per 1 januari 2019 valt het afnemen van toelatingsexamens die toegang geven tot van btw vrijgesteld onderwijs en tussentijdse examens in het kader van vrijgesteld onderwijs onder een btw-vrijstelling. Dit geldt thans al voor examens ter afsluiting van datzelfde vrijgestelde onderwijs. Dat heeft de Staatssecretaris aangegeven in zijn brief aan de Tweede Kamer met de fiscale moties en toezeggingen 2018.

19 april 2018

De Staatssecretaris heeft tijdens het wetsoverleg van 7 november 2016 in de schriftelijke antwoorden toegezegd om, in het kader van vereenvoudiging, naar de btw-behandeling van examens in het beroepsonderwijs te kijken. Het beroepsonderwijs ondervindt in de praktijk namelijk last van het feit dat, indien een andere partij de examens afneemt, slechts examens ter afsluiting van dat onderwijs van btw zijn vrijgesteld. De Staatssecretaris is nu dus bereid om toelatings- en tussentijdse examens onder dezelfde voorwaarden vrij te stellen als examens ter afsluiting van het beroepsonderwijs.

Daartoe zal hij het Uitvoeringsbesluit OB 1968 aanpassen met ingang van 1 januari 2019.

Indien u examens afneemt, raden wij u aan om samen met uw adviseur de btw-gevolgen van deze toekomstige aanpassing in kaart te brengen.  

Vond u dit nuttig?