Titel

Article

Is door verhuur onroerend goed sprake van houden van aandelen als btw-ondernemer?

Het houden van aandelen leidt als zodanig niet tot ondernemerschap voor de btw. Het gevolg daarvan is dat een houdster die louter aandelen houdt geen recht op aftrek heeft voor btw op aan haar in rekening gebrachte kosten.

10 augustus 2017

Worden de aandelen echter gehouden door een holding die zich tegen vergoeding mengt in het beheer van haar deelneming dan is wel sprake van btw-ondernemerschap en het bijbehorende recht op aftrek (voor zover die inmenging bestaat uit belaste prestaties). Hierbij kan overigens het ontvangen dividend niet worden beschouwd als vergoeding voor de inmenging. Er zal dus een separate vergoeding moeten worden overeengekomen om ervoor te zorgen dat een holding kwalificeert als btw-ondernemer.

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat niet alleen managementdiensten, maar ook administratieve en boekhoudkundige diensten als inmenging kunnen kwalificeren. Dit deed in de praktijk de vraag rijzen of elke dienstverlening (of zelfs goederenlevering) aan de deelneming ertoe leidt dat de holding kwalificeert als btw-ondernemer.

In de zaak Marle Participations zal hierover naar verwachting meer duidelijkheid komen. De Franse Hoge Raad heeft in deze zaak namelijk aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of een holding die een gebouw verhuurt aan haar dochteronderneming door de verhuur van dit gebouw zich mengt in het beheer van haar dochter.

Hoewel nu nog niet duidelijk is hoe het Hof van Justitie over de situatie in de zaak Marle Participations zal oordelen, is het van belang om de btw-positie van tot uw concern behorende holdings (regelmatig) te beoordelen en die waar mogelijk te verbeteren, teneinde zo veel mogelijk te voorkomen dat btw op gemaakte kosten voor de holding niet aftrekbaar is.

Vond u dit nuttig?