Titel - Title

Article

Verschil in btw-tarief tussen levering van digitale boeken op een fysieke drager en via elektronische weg gerechtvaardigd

Het Hof heeft op 7 maart jl. in de zaak RPO geoordeeld dat het verschil in btw-tarief tussen de levering van digitale boeken op een fysieke drager en via elektronische weg gerechtvaardigd is.

23 maart 2017

Een van de kwesties die in deze zaak aan bod kwam, was de vraag of sprake is van mogelijke schending van het beginsel van gelijke behandeling doordat de Poolse wetgeving het verlaagde btw-tarief op de levering van elektronische boeken en andere elektronische publicaties uitsluit. Het verschil in behandeling bij de levering van digitale boeken op een fysieke drager en de levering van digitale boeken langs elektronische weg is volgens het Hof echter geoorloofd, omdat de uitsluiting van een verlaagd btw-tarief voor de levering van digitale boeken langs elektronische weg moet worden beschouwd als een onderdeel van een bijzondere btw-regeling voor de elektronische handel. Volgens het Hof van Justitie is het namelijk noodzakelijk dat elektronische diensten worden onderworpen aan duidelijke, eenvoudige en uniforme regels. Het daarop van toepassing zijnde btw-tarief kan dan met zekerheid worden bepaald en die belasting kan ook gemakkelijker worden beheerd door de belastingplichtigen en de nationale belastingautoriteiten.

Anders dan sommigen wellicht hadden gehoopt biedt het oordeel in de zaak RPO derhalve geen grond om thans al het verlaagde of nultarief toe te passen op e-books die worden gedownload of gestreamd.

Aan het onderscheid in btw-tarief komt wellicht op termijn een einde. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor gelijke regels voor het heffen van btw op e-publicaties en hun gedrukte tegenhangers. Een van deze maatregelen is het toestaan dat lidstaten hetzelfde (verlaagde) btw-tarief toepassen op gedrukte en digitale publicaties.

Gezien het lopende voorstel raden we u aan contact op te nemen met uw adviseur om uw btw-positie te bekijken en een strategie voor de toekomst te bepalen.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen