Verstrekking van biedpunten door veilingsite vormt dienst onder bezwarende titel| Deloitte Nederland

Article

Verstrekking van biedpunten door veilingsite vormt dienst onder bezwarende titel

Het Hof van Justitie heeft op 5 juli jl. geoordeeld dat de verstrekking van biedpunten door een veilingsite een dienst onder bezwarende titel vormt.

11 juli 2018

Marcandi, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, exploiteert onder de naam Madbid een online winkelbedrijf. Madbid verkoopt via haar website hoofdzakelijk hightech producten, zoals mobiele telefoons, tablets, computers en televisies. Soms gaat het ook om duurdere goederen, zoals auto’s. Madbid heeft daarnaast een online platform waarop geregistreerde gebruikers tijdens online centveilingen kunnen bieden op goederen. De hoogste bieder krijgt aan het einde van de veiling de gelegenheid het product te kopen tegen de geboden prijs plus de verzend- en verwerkingskosten.

Om te kunnen deelnemen aan de veilingen moeten de gebruikers biedpunten kopen. Deze biedpunten kunnen niet worden gebruikt om rechtstreeks goederen uit de webwinkel van Madbid aan te schaffen. Zij kunnen ook niet worden ingewisseld voor geld. De waarde van de door de winnaar van de veiling tijdens de veiling ingezette biedpunten wordt niet verrekend met de prijs die hij voor de gewonnen goederen moet betalen. Die biedpunten hebben hun waarde verloren.

Het veilingplatform van Madbid kent ook een Buy Now optie, waarmee tijdens een veiling goederen aangeschaft kunnen worden die identiek zijn aan de goederen waarop geboden wordt. De prijs van die goederen wordt verminderd met de waarde van de biedpunten die de gebruiker tijdens die veiling heeft ingezet. Een gebruiker die bij een veiling heeft meegeboden, maar de veiling heeft verloren en ook geen gebruik heeft gemaakt van de Buy Now optie, bouwt een Earned Discount op ter waarde van de biedpunten die hij tijdens de veiling heeft ingezet. De Earned Discount wordt toegekend na afloop van de veiling waaraan de gebruiker zijn biedpunten heeft uitgegeven. Wanneer die gebruiker besluit om goederen rechtstreeks in de webwinkel aan te schaffen, wordt het bedrag van de Earned Discount in mindering gebracht op de prijs van die goederen.

Het Hof van Justitie oordeelt dat bij de verkoop van biedpunten door Madbid sprake is van een afzonderlijke dienst onder bezwarende titel, te weten het tegen betaling gelegenheid bieden deel te nemen aan de veiling. met als tegenprestatie het in ruil voor die biedpunten betaalde bedrag. Maakt een gebruiker gebruik van de Buy Now optie of zet hij de Earned discount in bij de aankoop van een ander product dan omvat de maatstaf van heffing voor het aldus gekochte product niet de prijs betaald voor de biedpunten. Er hoeft alleen btw te worden voldaan over het bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk voor de goederen op dat moment betaalt.

Het oordeel van het Hof van Justitie is in lijn met eerdere rechtspraak, met name de zaak Granton Advertising. Onze verwachting is dan ook dat de zaak in Nederland niet veel verandering te weeg brengt.

Wanneer u biedpunten verkoopt voor veilingen of kortingskaarten verkoopt is het van belang kennis te nemen van dit arrest. Met uw adviseur kunt u in kaart brengen of er gevolgen zijn voor uw situatie.  

Vond u dit nuttig?