Titel - Title

Article

Volgens Advocaat-generaal heeft gemeente geen recht op btw-aftrek bij bouw brede school

Gemeenten hebben een wettelijke taak om te voorzien in de huisvesting van scholen. Als een gemeente in dat kader een nieuw schoolgebouw laat bouwen, werd in het verleden in de praktijk met enige regelmaat ervoor gekozen om het schoolgebouw tegen een lage vergoeding over te dragen aan het schoolbestuur (meestal een vereniging of stichting). Deze levering is in beginsel belast met btw indien sprake is van nieuwbouw. Daardoor kan de gemeente de btw op de stichtingskosten van het schoolgebouw in aftrek kan brengen.

6 april 2017

In een lopende zaak heeft de gemeente Woerden twee gebouwen laten bouwen en deze ruim onder de kostprijs geleverd aan een stichting. In de gebouwen is zowel een school gehuisvest als andere organisaties, zoals zorginstellingen, een kinderopvangcentrum, een bibliotheek en sportaccommodaties (een zogenoemde brede school). De stichting heeft een gedeelte van de betrokken gebouwen om niet in gebruik gegeven aan verschillende gebruikers en een deel tegen vergoeding verhuurd deels belast met btw..

De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat ondanks de lage vergoeding geen sprake was van misbruik van recht. De Hoge Raad heeft echter een vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie of de gemeente wel recht op aftrek van voorbelasting heeft voor zover de stichting het gebouw om niet ter beschikking stelt aan de gebruikers. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat ook voor dat gedeelte recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Op 24 maart 2017 is de conclusie van Advocaat-generaal Ettema gepubliceerd in deze zaak. Uit de conclusie blijkt dat de zij geen economische activiteit ziet in de levering van de gebouwen. De Advocaat-generaal komt tot dit oordeel naar aanleiding van het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak Gemeente Borsele. Van doorslaggevend belang is daarbij dat de gemeente met de leveringen van de gebouwen volgens de Advocaat-generaal niet deelneemt aan een markt.

Indien de Hoge Raad de visie van de Advocaat-generaal volgt, zou dit tot gevolg hebben dat de gemeente alsnog geen recht heeft op aftrek van de voor de bouw van de gebouwen betaalde btw. Uiteraard informeren wij u wanneer het oordeel van de Hoge Raad verschijnt.

Wij adviseren gemeenten van geval tot geval te bekijken welke fiscale mogelijkheden er zijn bij nieuwbouw en hierover in een vroegtijdig stadium, in alle transparantie, het overleg aan te gaan met de Belastingdienst.


Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen