Voor toepassing nultarief bij vervoer uit te voeren goederen rechtstreekse band met opdrachtgever vereist

Article

Voor toepassing nultarief bij vervoer uit te voeren goederen rechtstreekse band met opdrachtgever vereist

De Btw-richtlijn bepaalt dat vervoersdiensten die “rechtstreeks verband houden” met de uitvoer van goederen buiten de EU zijn vrijgesteld met recht op aftrek (in Nederland: nultarief).

17 juli 2017

In de Letse zaak L.Č. heeft het Hof van Justitie op 29 juni jl. geoordeeld dat deze vrijstelling niet van toepassing is op onderaannemers. 

Atek had een overeenkomst gesloten om het vervoer van goederen van de haven van Riga (Letland) naar Wit-Rusland te verzorgen. L.Č. was door Atek ingeschakeld om de goederen te laden, te vervoeren en te lossen met van Atek gehuurde voertuigen. Door het vervoer verlaten de goederen de Europese Unie.

L.Č. had volgens het Hof van Justitie voor deze dienstverlening btw moeten berekenen aan Atek. Een bredere toepassing van de vrijstelling die ertoe zou leiden dat ook diensten die niet rechtstreeks voor de uitvoerder, de invoerder of de ontvanger van dergelijke goederen worden verricht, zou de EU-lidstaten en de betrokken marktdeelnemers volgens het Hof van Justitie met onnodig complicerende verplichtingen kunnen opzadelen.

De door L.Č. verrichte diensten vallen naar het oordeel van het Hof van Justitie daarom buiten de werkingssfeer van de vrijstelling. Daarmee hanteert het Hof van Justitie een striktere benadering ten aanzien van diensten met betrekking tot wegvervoer dan dat het recent deed met betrekking tot diensten ter bevoorrading van zeeschepen. In mei oordeelde het Hof van Justitie in de zaak A Oy nog dat hijsdiensten verricht door onderaannemers bestaande uit het laden en lossen van een zeeschip onder de vrijstelling kunnen vallen. Deze uitspraak kan voor de logistieke sector in Nederland gevolgen hebben doordat de vrijstelling momenteel breed wordt toegepast.

Vond u dit nuttig?