Article

Voorstel voor nieuwe kleine ondernemersregeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft een voorstel tot aanpassing van de kleine ondernemersregeling voorgelegd aan het publiek voor internetconsultatie. In het voorstel stelt de Staatssecretaris voor de degressieve vermindering van af te dragen btw die thans geldt voor kleine ondernemers om te zetten naar een vrijstelling.

19 april 2018

Ondernemers met een per saldo verschuldigd btw-bedrag van niet meer dan € 1.883 mogen thans een vermindering toepassen van 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het verschuldigde btw-bedrag. Bij een per saldo verschuldigd btw-bedrag van € 1.345 of minder is in het geheel geen btw verschuldigd en kunnen ondernemers worden ontheven van administratieve verplichtingen. De regeling geldt alleen voor natuurlijke personen.

In de voorgestelde regeling wordt deze regeling omgezet naar een vrijstelling. Voor de vrijstelling geldt een omzetdrempel, waarvan de omvang thans nog niet bekend is. Ondernemers die de omzetdrempel niet overschrijden kunnen vallen onder de vrijstelling en zijn ontheven van administratieve verplichtingen. Verlegde btw en btw verschuldigd wegens intracommunautaire verwervingen moeten de kleine ondernemers nog wel aangeven. De regeling geldt ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer, dus ook voor bijvoorbeeld BV’s en stichtingen.

Ondernemers die de vrijstelling willen toepassen dienen hierom te verzoeken bij de inspecteur vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarvoor de vrijstelling geldt. Omdat door de vrijstelling geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat, kan het voor ondernemers interessant zijn om de reguliere btw-regels toe te passen, met name wanneer hun afnemers de btw die zij in rekening brengen in aftrek kunnen brengen.

Omdat de nieuwe regeling wordt vormgegeven als een vrijstelling kan het zijn dat kleine ondernemers btw op investeringen moeten terugbetalen op basis van de herzieningsregels. Er zal nog worden voorzien in een regeling voor herziening voor sfeerovergangen als gevolg van toepassing van de kleine ondernemersregeling.

De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe regeling is 1 januari 2020.

Wanneer u thans gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling raden wij u aan kennis te nemen van het voorgelegde voorstel, zodat u daar eventueel op kunt reageren. U heeft tot 1 mei a.s. om op de internetconsultatie te reageren.

Vond u dit nuttig?