Titel

Article

Wederom prejudiciële vragen over aftrekbaarheid btw op kosten gerelateerd aan (mislukte) aandelentransacties

In onze B2Wekelijks van 26 juli jl. informeerden wij u over de prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in de zaak Ryanair over de aftrekbaarheid van btw op professionele diensten in geval van een voorgenomen aandelentransactie die uiteindelijk niet is doorgegaan.

5 oktober 2017

In de (bijna) spiegelbeeldige situatie in de Deense zaak C&D Foods Acquisition draait het niet om de koper maar om de verkoper en gaat het om de aftrekbaarheid van voorbelasting op due diligence-onderzoeken die werden uitgevoerd inzake een voorgenomen maar niet gerealiseerde verkoop van aandelen in een deelneming. In deze casus zijn recent prejudiciële vragen voorgelegd door een Deense rechter.

De verwijzende Deense rechter wil nu kortgezegd van het Hof van Justitie vernemen of een voornemen om een deelneming te verkopen waaraan de houdster btw-belaste beheer- en IT-diensten verricht, volstaat om te kunnen oordelen dat de voorbelasting op ingekochte diensten voor aftrek in aanmerking komt.

In Nederland leidt de vraag of de btw op verkoopkosten van een deelneming aftrekbaar is tot veel discussie met de Belastingdienst. De vraag is of dit ook geldt voor de btw op kosten die zijn gemaakt in verband met een voorgenomen, maar niet gerealiseerde verkoop. Wij kunnen ons voorstellen dat dergelijke kosten als algemene kosten van de houdster moeten worden beschouwd. Gesteld kan natuurlijk worden dat zij uiteindelijk niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan een vrijgestelde aandelenverkoop, aangezien er geen verkooptransactie was. Het is interessant om te zien hoe het Hof van Justitie hier tegenaan kijkt en onder welke voorwaarden volgens het Hof van Justitie btw-aftrek mogelijk is.

Het is raadzaam om in overleg met uw adviseur in een geval van een (voorgenomen) aandelenverkoop de btw-gevolgen hiervan tijdig in kaart te brengen. Wij raden u aan in ieder geval in een vroeg stadium van een verkoop te bekijken of de kosten van de voorbereiding op het juiste niveau binnen het concern binnenkomen.

Vond u dit nuttig?