Titel

Article

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inzake de btw-behandeling van vouchers op 15 februari 2018 aangenomen. Dit betekent dat thans de Eerste Kamer zich over het voorstel kan buigen.

22 februari 2018

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de EU-voucherrichtlijn te implementeren. De nieuwe regels, die op 1 januari 2019 in werking zullen treden, zien met name op de definities van de verschillende soorten vouchers, het al dan niet heffen van btw bij transacties met vouchers en de maatstaf van heffing bij belaste transacties met vouchers.

Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën, in het kader van de nieuwe btw-regels voor vouchers, een concept voor aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hierbij om aanpassing van de zogeheten zegelregeling die geldt voor waardebonnen en zegels die (al dan niet tegen bijbetaling) kunnen worden ingewisseld tegen goederen. In het voorstel staat opgenomen dat de regels niet meer gelden voor zegels of waardebonnen die op grond van de nieuwe btw-wetgeving worden aangemerkt als vouchers. Voor deze zegels en waardebonnen zullen de nieuwe btw-regels voor vouchers gelden.

Wanneer u binnen uw onderneming gebruik maakt van waardebonnen, vouchers of zegels, raden wij u aan de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel over de btw-behandeling van vouchers te blijven volgen en vast te stellen wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels voor uw situatie.

Vond u dit nuttig?