Wetsvoorstel tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting inclusief 3 amendementen aangenomen door de Tweed | Deloitte Nederland

Article

Wetsvoorstel tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting inclusief 3 amendementen aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen.

17 november 2020

In het wetgevend proces staat nu op 7 en 8 december de plenaire behandeling in de Eerste Kamer gepland waarna op 15 december de stemming zal plaatsvinden.

Amendementen

Aan het wetsvoorstel waarover wij u in onze alert van 15 september nader hebben geïnformeerd, zijn wel de volgende 3 amendementen toegevoegd:

1. Laag woningtarief voor verkrijging door wooncoöperaties

Wooncoöperaties als bedoeld in artikel 18a van de Woningwet kunnen het lage 2%-tarief in plaats van het 8%-tarief toepassen indien zij woningen verkrijgen van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 Woningwet. Let wel, dit gaat dus om niet om een verkrijging tussen woningcorporaties onderling maar om een verkrijging door een wooncoöperatie van een woningcorporatie.

2. De startersvrijstelling wordt niet meer in de tijd begrensd

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de vrijstelling in tijd begrensd tot 1 januari 2026 waarna evaluatie zou plaatsvinden. Deze begrenzing is losgelaten. Er zal echter nog wel in 2024 worden geëvalueerd.

3. De startersvrijstelling wordt beperkt tot woningen van 400.000 Euro

Voor verkrijgingen die plaats zullen vinden vanaf 1 april 2021 zal de startersvrijstelling alleen nog maar kunnen worden toegepast indien de waarde van de woning niet meer bedraagt dan 400.000 Euro. Elke overschrijding van dit bedrag doet de vrijstelling in haar geheel vervallen. De waarde van 400.000 wordt beoordeeld per gehele woning en niet per verkregen deel van de woning. Indien bijvoorbeeld 50% van een woning met een waarde van 450.000 Euro wordt verkregen geldt de vrijstelling dus niet.De grens van 400.000 Euro zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Er is tevens een antimisbruikbepaling opgenomen die moet voorkomen dat met betrekking tot een woning met een waarde van meer dan 400.000 Euro eerst met vrijstelling een zakelijk recht met een waarde onder de 400.000 Euro wordt verkregen, om daarna de bloot eigendom van dezelfde woning eveneens te verkrijgen (of andersom).

Did you find this useful?