Wijzigingen in het besluit inzake toepassing verlaagd tarief | Deloitte Nederland

Article

Wijzigingen in het besluit inzake toepassing verlaagd tarief

Bij Besluit van 31 maart 2022 heeft de Staatssecretaris van Financiën de toelichting op de reikwijdte van Tabel I van de Wet OB 1968 geactualiseerd, waarin de posten waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is nader worden toegelicht

28 junil 2022

De toelichting ten aanzien van een aantal medische hulpmiddelen waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is zijn ook geactualiseerd. Wij lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft medische hulpmiddelen.

Verbandmiddelen

De Staatssecretaris heeft een verduidelijking gegeven over wat wel en niet onder de post ter zake van verbandmiddelen valt.

Steriele wattenstaafjes die dienen voor geneeskundige doeleinden zoals opsporing en diagnose van ziekten vallen onder de tabelpost. Daarentegen vallen compressiekousen en -tubes, ongeacht de drukwaarde van de producten niet onder de tabelpost. Een siliconen wondcontactlaag met een geperforeerde structuur die dient voor het afdekken van wonden en aandoeningen kan worden gelijkgesteld met gaas en valt dus ook onder de post. Toegevoegd aan de toelichting zijn drukverdelende gelpads en gelstrips ter voorkoming van doorligwonden die ook onder de post kunnen vallen.

Kunstledematen

In deze post zijn een paar kleine wijzigingen gemaakt. Zo is verduidelijkt dat een kniedistractor moet worden aangemerkt als een implantaat en onder het verlaagde tarief kan vallen en dat softwareproducten die het gebruik en de werking van een AED analyseren niet onder de post vallen. De aanwijzing van spier- en zenuwstimulatoren is verduidelijkt en aangepast en er is een nadere toelichting gegeven over wat moet worden verstaan onder spiersimulatoren. Dat preparaten ter reiniging, verzorging, verzachting en bescherming van het huidoppervlak van stomapatiënten niet onder de post vallen is verduidelijkt. Orthopedische ligorthesen die worden aangemeten en verkocht voor diverse medische aandoeningen zijn niet aan te merken als orthopedische maatkorsetten en vallen niet onder de post. Deze goederen kunnen ook niet worden aangemerkt als antidecubitusmatras omdat deze producten niet specifiek worden gebruikt om decubitus tegen te gaan en te behandelen.

Katheters

Een katheter kan worden omschreven als een medisch hulpmiddel in de vorm van een buis(je) dat primair een transportfunctie heeft. Als de snij- of prikfunctie essentieel is voor de juiste werking van een medisch hulpmiddel, dan is geen sprake van een katheter. Derhalve is het verlaagde tarief hierop niet van toepassing. Afzonderlijke geleverde delen, onderdelen en toebehoren die zijn vervaardigd en bestemd voor katheters vallen wel onder deze post en daarmee onder het verlaagde tarief. Als voorbeeld hiervan is een losse monitorlijn opgenomen.

Overig

Ten aanzien van de overige voor de zorg relevante hulpmiddelen, zijn geen noemenswaardige wijzigingen opgenomen. Zo zijn er geen wijzigingen aangebracht ten aanzien van hulpmiddelen voor diabetespatiënten zoals voor het onderhuids toedienen van insuline of hulpmiddelen voor de zelfdiagnose van het suikergehalte in het bloed. Deze hulpmiddelen blijven onder het verlaagde tarief vallen.

Belang voor de praktijk

Btw op kosten voor medische hulpmiddelen is voor zorginstellingen doorgaans niet aftrekbaar waardoor de btw een kostenpost vormt. De toepassing van het verlaagde tarief kan de kosten voor een zorginstelling beperken. De bijgewerkte toelichting op het besluit geeft aanleiding om kritisch te kijken naar de juiste tarieftoepassing voor medische hulpmiddelen.

Did you find this useful?