Wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Article

Wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Bekijk hier welke wijzigingen dat voor u zijn

Met ingang van 1 januari 2018 is voor de eigenrisicodragers van de Ziektewet een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wanneer u voornemens bent het eigenrisicodragerschap Ziektewet te beëindigen, brengt dit extra verplichtingen met zich mee. Daarnaast is er voor eigenrisicodragers eindelijk duidelijkheid gekomen voor de mogelijkheid om een Ziektewetuitkering te weigeren wegens een benadelingshandeling.

Ondersteuning bedrijfsarts / arbodienst

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan dient u zich voor de verzuimbegeleiding van zieke voormalig werknemers verplicht te laten ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienst. Wilt u het eigenrisicodragerschap beëindigen, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de belastingdienst. Dit kan twee keer per jaar: vóór 1 april of vóór 1 oktober van het jaar.

Beëindigt u het contract met uw bedrijfsarts of arbodienst waardoor u geen ondersteuning meer heeft bij de verzuimbegeleiding in het kader van het eigenrisicodragerschap Ziektewet, dan bent u met ingang van 1 januari 2018 verplicht dit te melden bij zowel de belastingdienst als bij UWV.

U dient uw schriftelijke bevestiging aan de belastingdienst te sturen naar:
Belastingdienst/Limburg/ERD
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

Aan UWV kunt u volstaan met het sturen van een bericht per e-mail: ERDZWControleteam@uwv.nl.

Het gevolg van deze melding is dat het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet door de belastingdienst en UWV wordt beëindigd met ingang van de datum waarop er geen verzuimbegeleiding meer is. U ontvangt van de belastingdienst een (nieuwe) beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Let erop dat u als werkgever zelf de melding doet. Meldingen gedaan door een ander worden door de belastingdienst en UWV niet verwerkt.

Meldt u niet dat de verzuimbegeleiding stopt, of u meldt niet zelf, dan blijft u in dat geval ten onrechte eigenrisicodrager Ziektewet. U riskeert hiermee een boete en dient alsnog de verschuldigde premie Whk-Ziektewet te betalen.

Als u als eigenrisicodrager Ziektewet wisselt van arbodienst of bedrijfsarts, dan hoeft u dat niet te melden.

Benadelingshandeling

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, maakt aanspraak op een Ziektewetuitkering. Een Ziektewetuitkering kan door UWV worden geweigerd, bijvoorbeeld als de voormalig werknemer door zijn handelen een van de werkloosheidsfondsen benadeelt. Als eigenrisicodrager Ziektewet betaalt u de uitkering zelf. Volgens UWV is er in dat geval geen sprake van een benadelingshandeling als een werknemer een Ziektewet-eigenrisicodrager benadeelt. Er wordt namelijk geen fonds benadeeld waardoor er geen wettelijke basis was om van een benadelingshandeling uit te gaan. Dit verschil tussen publiek verzekerde werkgever en eigenrisicodragers Ziektewet is met ingang van 1 januari 2018 opgeheven. Ook eigenrisicodragers Ziektewet kunnen een Ziektewetuitkering weigeren op grond van de benadelingshandeling. Voert u de Ziektewet zelf uit dan is het zinvol om deze mogelijkheid op te nemen in uw processen.

Meer weten over het eigenrisicodragerschap?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden wat betreft deze compensatieregeling, neem dan contact op met Michel Kooij via
+316 1099 9182, Jolanda Jansen via +316 12342766 of Jeannette Raben via
+316 82883164.

Vond u dit nuttig?