Seminar Arbowet en Seminar Strategische Personeelsplanning

Evenement

Seminar Arbowet en Seminar Strategische Personeelsplanning voor (semi)overheid en woningcorporaties

In mei en juni bij Deloitte Eindhoven en Utrecht

Seminar Arbowet

Eindhoven           15 mei 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch)
Utrecht                 22 mei 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch)

Uitnodiging seminar SPP en Arbo

Arbowet

Na het volgen van dit seminar weet u welke stappen u moet zetten om vóór 1 juli 2018 te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet. Daarnaast weet u hoe u de wijzigingen uit de Arbowet kunt inzetten om uw ziekteverzuim te beperken. Tevens bent u op de hoogte van de risico’s die u loopt als u niet voldoet aan de wetswijzigingen zoals die met ingang van 1 juli 2018 gehandhaafd worden. Tot slot heeft u handvatten gekregen om de samenwerking tussen preventiemedewerker, OR en arbodienstverlener te organiseren of te optimaliseren, wat een beperking van het ziekteverzuim ten goede komt. Dit seminar is uitermate geschikt voor HR (adviseurs), de preventiemedewerker, de OR, personeelsfunctionarissen en Arboverantwoordelijken.

Seminar Strategische Personeelsplannning

Eindhoven              5 juni 13.00 – 16.30 uur (incl. lunch)
Utrecht                   4 juni 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch)

Strategisch Personeelsplanning (SPP)

De ervaring leert dat dit onderwerp een hoge prioriteit heeft op de agenda van veel organisaties, maar dat de concrete invulling ervan niet altijd even eenvoudig is. Na het volgen van dit seminar beschikt u over de benodigde handvatten om een (SPP)planning op te zetten. Tevens heeft u inzicht in de financiële kant van SPP, met name de bijkomende aandachtpunten rondom Sociale Zekerheid en loonbelasting en de verschillende instrumenten rondom in- door- en uitstroom.

Inschrijven

De kosten voor het volgen van één sessie bedragen € 495 (exclusief btw) per persoon. Voor elke tweede deelnemer per bedrijf of organisatie zijn de kosten
€ 450 (exclusief btw). Wanneer u of uw collega beide seminars willen volgen, bedragen de kosten € 900 (exclusief btw) per persoon.
De bedragen zijn inclusief koffie/thee, een gezamenlijke lunch en de nazending van de presentatie. Let op, we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar NLArnhemGESSecretariaat@deloitte.nl. U ontvangt een aanmeldformulier die u tot uiterlijk één week voor aanvang van het seminar ingevuld retour kunt sturen. Tot een week voor aanvang van het seminar kunt u schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het seminar of niet verschijnen zonder afmelding, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, mag een collega zonder bijkomende kosten deelnemen; wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt. Deloitte behoudt zich het recht voor het seminar bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. U wordt hiervan tijdig
op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie en contact

Hebt u een vraag over het seminar of over de Sociale Zekerheid, dan kunt u contact opnemen met uw Deloitte contactpersoon of één van deze personen.

Michel Kooij, Partner, mkooij@deloitte.nl – 06 1099 9182
Jolanda Jansen, Senior manager, jjansen@deloitte.nl – 06 1234 2766
Jeannette Raben, Consultant, jraben@deloitte.nl – 06 8288 3164

Contact

Michel Kooij

Michel Kooij

Partner

Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met het in teamverband ontwikkelen van de landelijke dienstverlening voor woningcorporaties alsmede lokaal midden bestuur op het gebied van de loonheffingen. Onze speci... Meer

Jolanda Jansen

Jolanda Jansen

Manager

Vanuit de aandachtsgebieden sociale zekerheidswetgeving, het arbeidsrecht en de loonbelasting is het mijn uitdaging om het personeelsbeleid bij bedrijven zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij ki... Meer

Jeannette Raben

Jeannette Raben

Consultant

Ik ben werkzaam binnen de afdeling Global Employer Services en ik ben specialist op het gebied van Sociale Zekerheid en Arbeidsrechtelijke vraagstukken... Meer