Masterclass Wet Normering Topinkomens (WNT)

Evenement

Masterclass Wet Normering Topinkomens (WNT)

25 januari 2017

Al ruim 4 jaar houdt de Wet Normering Topinkomens (WNT) de gemoederen bezig. Vanwege alle tussentijdse wijzigingen blijft deze complexe wet- en regelgeving nog steeds veel vragen oproepen, door bijvoorbeeld de toepassing van de WNT binnen groepsstructuren, de complexiteit van het overgangsrecht en de toepassing van de staffels.

Een aandachtspunt voor het komende jaar is dat bezoldigingsafspraken (boven de norm) van voor inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2017 moeten worden afgebouwd!

Wilt u geïnformeerd worden over de laatste wijzigingen die er geweest zijn in 2016 en de laatste ontwikkelingen in 2017 waar u rekening mee dient te houden, meldt u dan nu aan voor de Masterclass WNT 2017. Wij lopen samen met u de belangrijkste aandachtpunten langs en lichten deze nader toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie.

Tijdens de masterclass staan we uitgebreid stil bij het afbouwen van bezoldigingsafspraken, de gevolgen van de afschaffing van de VAR-verklaring voor topfunctionarissen niet in dienstverband, de Uitvoeringsregeling WNT en wordt besproken hoe moet worden omgegaan met bonussen en ontslagvergoedingen! Tijdens de masterclass zullen we ook kort stilstaan bij de diverse klasse-indelingen die van toepassing zijn.

Door deze masterclass bij te wonen, krijgt u informatie en kennis middels een op de praktijk gericht programma dat u helpt bij het WNT-proof maken en houden van uw organisatie in 2017 en het opstellen van de jaarrekening 2016. Aansluitend aan de plenaire sessie, is de mogelijkheid om op de WNT-markt, onder het genot van een drankje, uw sector specifieke vragen te stellen aan een WNT-specialist van Deloitte en wordt u in de gelegenheid gesteld om andere personen uit uw sector te spreken.


Doelgroep

Allen die in de dagelijks praktijk te maken hebben met de WNT zijn van harte uitgenodigd. Dit betreft zowel bestuurders en toezichthouders, maar ook degenen die zijn betrokken bij de administratief-organisatorische aspecten en het beloningsbeleid. Bijvoorbeeld het hoofd HR, controller, hoofd personeel- en loonadministratie.


Programma

Het programma is interactief en biedt u ook tijdens de WNT-markt alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het programma ziet er als volgt uit:

Tijdstip            Programma
13.45 - 14.00    Inloop en ontvangst

14.00 – 16.00 • WNT in vogelvlucht
                         • Gewijzigde regelingen (Uitvoeringsregeling WNT, regelingen voor
                            zorg, onderwijs en woningcorporaties)
                         • De bezoldiging van de extern ingehuurde bestuurder c.q.
                            topfunctionaris (deeltijdfactor, stappenplan, bezoldigingsnorm,
                            afschaffing VAR) 
                         • Aandachtspunten bij ontslag
                         • Overgangsrecht en in het bijzonder de gevolgen bij aanpassen 
                           of verlengen van afspraken, ontslagregelingen, de sectorale 
                           bezoldiging regimes
                         • Ontwikkelingen in de jurisprudentie
                         • Afbouw bezoldiging
                         • Hoe verder in en na 2017

16.00 – 17.00   WNT-markt
                          • De gelegenheid om sector specifieke vragen te stellen
                          • Mogelijkheid om te netwerken


Datum en locatie

De masterclass vindt plaats op onderstaande kantoren en data:

Datum                                                Locatie
Maandag 13 februari 2017            Zwolle
Dinsdag 14 februari 2017              Utrecht
Dinsdag 21 februari 2017              Rotterdam
Donderdag 23 februari 2017         Eindhoven

Elk moment Online


Kosten

De kosten bedragen voor elke deelnemer € 225,- (exclusief btw). Tevens zal de informatie u worden nagezonden per mail.


Online mogelijkheden

Vanaf dit jaar biedt Deloitte ook de mogelijkheid van een online sessie. U kunt deze video over de hiervoor genoemde onderwerpen eenmaal op het door u gewenste moment op de door u gewenste plek bekijken. De kosten voor het bekijken van deze video bedragen voor elke deelnemer € 150,- (exclusief btw).


Aanmelden

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar NLArnhemGESSecretariaat@deloitte.nl, met daarin de volgende gegevens:

• de naam van uw organisatie
• de namen van de deelnemers met vermelding van hun functie
• het telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemers
• deelname aan online sessie; en/of
• datum en locatie van de cursus waaraan u wilt deelnemen (bij fysieke bijeenkomst)
• aantal parkeerplaatsen die we voor u moeten reserveren (bij fysieke bijeenkomst)
• het factuuradres dan wel inkoopordernummer van uw organisatie ter vermelding op de factuur

Bij annulering binnen drie dagen voor aanvang of niet verschijnen zonder afmelding, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, mag een collega zonder bijkomende kosten deelnemen; wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt. Deloitte behoudt zich het recht voor de masterclass bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.


Mogelijkheden inhouse training op maat

Liever een training voor alle betrokkenen bij u in huis. Ook dat is natuurlijk mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Voor meer informatie en contact

Mocht u los van de masterclass vragen hebben over de Wet Normering Topinkomens, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw Deloitte contactpersoon voor een persoonlijke afspraak.

Contact

Ben Janssen

Ben Janssen

Partner

Werkzaam vanuit kantoor Arnhem. Met name actief voor uitzendbureau's en binnen de publieke sector. Actief op het terrein van de loonheffingen, arbeidsvoorwaarden en WNT.... Meer

Willeke Franken

Willeke Franken

Manager

Willeke Franken is manager bij Deloitte Belastingadviseurs. Zij heeft jarenlange ervaring in juridische advisering in de publieke sector. Overzicht relevante projectervaring: advisering inzake de WNT ... Meer

Johan de Jong

Johan de Jong

Senior Manager

Werkzaam als specialist loonheffingen in de meest brede zin. Bijzondere aandachtsgebieden: bestrijding schijnconstructies, inleners- en ketenaansprakelijkheid, Wet normering topinkomens. Grootste hobb... Meer

Gerelateerde onderwerpen