Solution

Bestuurdersaansprakelijkheid

Beperk de kans op aansprakelijkheidsstelling door de fiscus.

U wordt geconfronteerd met een mogelijke claim voor onbetaalde belasting.

 

Hoe Deloitte u helpt

Blijft een belastingschuld onbetaald, dan zal de fiscus in eerste instantie bij de belastingplichtige of inhoudingsplichtige de openstaande belastingschuld proberen te innen. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde belastingschulden van de vennootschap. Deze bestuurdersaansprakelijkheid heeft vaak grote impact op het privé- en gezinsleven. Het tijdig en juist melden van betalingsonmacht is cruciaal en kan u veel ellende besparen. Ons multidisciplinair team kan u bijstaan bij:

  • melden van betalingsonmacht;
  • verweer tegen aansprakelijkheidsstelling;
  • beslaglegging door de belastingdeurwaarder;
  • bescherming van uw vermogen.

Denkt u dat u als (voormalig) bestuurder het risico loopt aansprakelijk te worden gesteld? Neem dan contact met ons op.

 

Wat het u oplevert

Het inschakelen van de Tax Controversy specialisten biedt u zekerheid en het beperkt de kans op aansprakelijkheidstelling door de fiscus.

Contact

Willem Blom

Willem Blom

Partner

Willem is the managing partner Tax & Legal and a member of the Executive Committee in the Netherlands. Willem is a broad corporate Tax expert with focus on the Consumer Business industry. He practices... More