Dienst

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Deloitte helpt u bij de aanvraag tot kwalificatie als ANBI, fiscale aspecten bij giften aan een ANBI en uitkeringen door de ANBI.

Behartigt uw instelling het algemeen belang? Zijn uw werkzaamheden op dit doel afgestemd? Grote kans dat u dan als ANBI kunt worden aangemerkt. Voorbeelden van ANBI’s zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen.

Instellingen die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden of in een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid kunnen op verzoek als ANBI worden aangewezen. Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft u met de nodige fiscale aspecten te maken.

De vernieuwde regeling die per 1 januari 2010 in werking is getreden, brengt een aantal veranderingen met zich mee. Welke gevolgen kent deze regeling en wat betekent dit voor uw specifieke situatie?

 

Hoe Deloitte u helpt

Als uw instelling zich als ANBI heeft gekwalificeerd, zijn verschillende fiscale faciliteiten van toepassing. Voor een schenker bestaat in de inkomstenbelasting de mogelijkheid tot aftrek van de (al dan niet periodieke) giften aan een ANBI. Ook de vennootschapsbelasting kent een mogelijkheid voor giftenaftrek. Verder geldt een vrijstelling van schenk- en erfbelasting over wat een ANBI in het kader van het algemeen belang verkrijgt. Daarbij zijn uitkeringen in het kader van het algemeen belang die iemand ontvangt van een ANBI vrijgesteld van schenkbelasting.

 

Wat het u oplevert

De ervaring leert dat bijna ieder vraagstuk op het gebied van ANBI’s uniek is. Wij voorzien u daarom graag van een advies op maat. Samen met u bepalen we op welke wijze onze specialisten u kunnen begeleiden bij bijvoorbeeld het voldoen aan de voorwaarden voor de ANBI-status en de aanvraag tot kwalificatie als ANBI bij de Belastingdienst. Ook bieden wij u ondersteuning bij de fiscale aspecten.

Fiscale aspecten, voorwaarden en veranderingen rondom de ANBI

Contact

Jorrit Volkers

Jorrit Volkers

Partner

Jorrit is eindverantwoordelijk voor de adviespraktijk aan vermogende particulieren, de Private Services Praktijk. Daarnaast vervult hij de Dean functie van de Deloitte University EMEA. Jorrit heeft ru... Meer