Solution

Arbeidskostenoptimizer

Deloitte biedt u inzicht in de belangrijke kansen en risico’s op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende arbeid, pensioen en arbeidsrecht.

Hebt u onvoldoende inzicht in kansen en risico’s op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende arbeid, pensioen en arbeidsrecht?

 

Hoe Deloitte u helpt

De arbeidskostenoptimizer biedt u op een snelle en eenvoudige wijze inzicht in de voor u belangrijke kansen en risico’s op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende arbeid, pensioen en arbeidsrecht. In onze analyse hebben wij bovendien niet alleen aandacht voor fiscaal-inhoudelijke aspecten, maar worden ook de processen die daarbij van belang zijn doorgelicht.

 

Wat het u oplevert

Met de risico- en kansenanalyse loonheffingen krijgt u:

  • op een effectieve en efficiënte manier inzicht in kansen om personeelskosten te verlagen en risico’s te verkleinen;
  • inzicht in uw interne procedures en de mogelijkheid die te verbeteren, waardoor u kansen en risico’s eerder kunt signaleren;
  • inzicht in uw interne organisatie en de mogelijkheid die te versterken richting een Tax Control Framework en het maken van afspraken met de belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht.
Arbeidskostenoptimizer

Contact

Wouter Eenhoorn

Wouter Eenhoorn

Director

Ik ben als Director werkzaam bij GES in Rotterdam. Ik heb mijn master fiscaal recht, behaald aan de Universiteit van Tilburg en op Nyenrode behaalde ik mijn Master Business Administration. De factor a... More