Dienst

Authorised Economic Operator (AEO)

Deloitte helpt u bij het verkrijgen van een AEO-certificaat.

Op 1 januari 2008 is door de Europese Commissie het concept ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) geïntroduceerd. Dit concept is bedoeld om zowel de supply chain veiligheid als compliance binnen de EU te bewerkstelligen. AEO raakt ieder bedrijf dat goederen koopt, verkoopt, transporteert in of uit de EU. Vragen die bij u kunnen opkomen zijn onder meer:

 • Wat houdt een AEO-certificering precies in?
 • Hoe kan ik mij AEO certificeren?
 • Het traject kost veel tijd en geld, wat levert het op?
 • Wat zijn de gevolgen als ik niet AEO-gecertificeerd ben?

 

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte heeft een 10-stappenplan ontwikkeld met inachtneming van het ‘COMPACT-model’ dat door de Europese douaneautoriteiten als voorbeeld is genomen. Dit houdt het volgende in.

 1. Het verkrijgen van informatie van uw bedrijf om een inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van het AEO-certificaat.
 2. Het installeren van een raamwerk waarin documentatie kan worden opgeslagen op een geordende manier zodat deze makkelijk toegankelijk is voor uw bedrijf  en de autoriteiten.
 3. Het verzamelen en verifiëren van informatie om de positie in de supply chain te kunnen bepalen en de self-assessment te schalen.
 4. Het uitvoeren van de self-assessment, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘AEO Digiscan’. Dit is een ‘webbased tool’. Gebaseerd op de verstrekte informatie kan de AEO Digiscan de risicogebieden identificeren die als basis dienen voor het vervolgtraject.
 5. Het houden van workshops waarin de uitkomst van de self-assessment wordt besproken.
 6. Het rapporteren van de uitkomst van de workshop inclusief afspraken over te nemen acties.
 7. Het ontwikkelen en implementeren van deze afgesproken acties/stappen.
 8. Het uitvoeren van steekproeven om de werking van de geïmplementeerde maatregelen te controleren.
 9. Het aanvragen van het AEO-certificaat.
 10. Het onderhouden van het AEO-certificaat.

 

Wat het u oplevert

De voordelen van het verkrijgen van een AEO-certificaat zijn onder meer:

 • minder fysieke controles;
 • simpele verslaglegging;
 • verlaagde douanerisicokwalificatie;
 • voorrang bij controle van geselecteerde goederen (“green lane”);
 • geen zekerheden meer voor douaneheffingen, dus kostenbesparing/cashflowvoordeel.
 • Daarnaast worden bepaalde vergunningen voor vereenvoudigde procedures slechts afgegeven aan bedrijven die aan de AEO-criteria voldoen.
Authorised Economic Operator, Protecting your supply chain

Contact

Klaas Winters

Klaas Winters

Partner

Ik ben als partner sinds 1999 verantwoordelijk voor het Global Trade Advisory team in Nederland en lead partner van de gecombineerde Nederlands-Belgische Customs groep. Ik houd me bezig met het begele... Meer