Dienst

Boekenonderzoek fiscus

Deloitte biedt u goede voorbereiding op een boekenonderzoek door de fiscus.

Er wordt een boekenonderzoek door de fiscus aangekondigd bij uw onderneming.

 

Hoe Deloitte u helpt

Als de Belastingdienst een boekenonderzoek aankondigt, is het niet verstandig om geheel onvoorbereid de inspecteur te woord te staan. U moet op hoofdlijnen weten wat de gang van zaken is en welke spelregels gelden. Wij hebben ruime ervaring opgebouwd met:

  • bijstand bij de openingsbespreking met de Belastingdienst waarin de afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;
  • begeleiding en bijstand gedurende de gehele looptijd van het boekenonderzoek;
  • advisering bij inbeslagname van dossiers;
  • de bewustwording van de impact op andere belastingplichtigen en de mogelijkheden om de fiscus op een breder front te benaderen;
  • goede vastlegging van de gemaakte afspraken. Als regel geldt immers dat de Belastingdienst in de toekomst niet alsnog een correctie mag toepassen op onderwerpen die al eens zijn onderzocht.

Is er een boekenonderzoek aangekondigd en ontvangt u graag een handig overzicht met do’s en don’ts? Neem dan contact met ons op.

 

Wat het u oplevert

Het inschakelen van de Tax Controversy specialisten biedt zekerheid en het beperkt uw (fiscale) risico’s.

Contact

Richard A.J. Roovers

Richard A.J. Roovers

Partner

After I studied fiscal law I started working for the Dutch IRS. In 1992 I decided to cross over to the “other side” and started as a tax lawyer at Deloitte. My main focus areas were Mid Market and lar... Meer