Solution

Bouwen aan vermogen

Deloitte ondersteunt u bij het inventariseren van persoonlijke wensen, de structurering van vermogen en het in kaart brengen van het risicoprofiel.

U hebt de afgelopen jaren een onderneming gedreven, en niet zonder succes. Na de verkoop is uw vroegere 'onzichtbare' vermogen binnen de onderneming veranderd in 'tastbaar' privévermogen. Deloitte Private Client Services (PCS) brengt graag de uitdagingen en mogelijkheden met u in kaart.

 

Hoe Deloitte u helpt

Wij brengen naast uw persoonlijke wensen, uw financiële, juridische en fiscale positie in kaart. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de wensen die u hebt met betrekking tot uw vermogen en bespreken we onderstaande vragen:

  • In hoeverre bent u afhankelijk van het vermogen voor uw inkomensvoorziening?
  • Hoe wilt u het vermogen overdragen aan de volgende generatie?
  • Welk deel van uw vermogen wilt u consumptief besteden aan bijvoorbeeld hobby’s of vakantiewoningen?
  • Bent u voornemens een nieuwe onderneming te kopen?
  • Hebt u wensen ten aanzien van charity?

Op basis van een uitgebreide inventarisatie van bovenstaande onderwerpen, bepalen wij de optimale structuur voor uw vermogen. U kunt van ons verwachten dat we de implementatie van deze structuur van A tot Z verzorgen. Desgewenst brengen we u in contact met de juiste partijen of nemen u de volledige uitbesteding van uw vermogensbeheer uit handen. Ten slotte monitoren wij de ontwikkeling van uw vermogen, leggen deze vast, sturen bij en houden u op de hoogte van relevante (fiscale) ontwikkelingen. Zo bent u verzekerd van de beste oplossing voor uw vermogen.

 

Wat het u oplevert

Met de verkoop van de onderneming, valt een van de belangrijkste middelen tot het genereren van vermogensgroei weg. Hoe haalt u het meest uit uw vermogen? Een groot verschil tussen ‘ondernemingsvermogen’ enerzijds en ‘beleggingsvermogen’ anderzijds heeft te maken met de zeggenschap. Hoe gaat u hiermee om? En wat is nu slim om met uw vermogen te doen? Het beleggen van uw gehele vermogen in één onderneming heeft objectief een hoger risicoprofiel dan een gespreide beleggingsportefeuille. Toch ervaren veel ex-ondernemers dit laatste als een veel hoger risico.

Ook schept het hebben van vermogen de nodige verplichtingen. Ondanks dat (een deel van) het vermogensbeheer kan worden uitbesteed, blijft u verantwoordelijk voor de goede afloop. Welke partij kan iets voor u betekenen?

De adviseurs van Deloitte PCS kunnen u als geen ander helpen bij deze vraagstukken en begeleiden u bij het maken van de juiste keuzes in uw specifieke situatie. Dat doen wij vanuit onze ruime ervaring bij cliënten die het proces van 'ondernemer' naar 'vermogend particulier' al eerder hebben doorgemaakt. Zo ondersteunen we u bij het inventariseren van uw persoonlijke wensen, de structurering van uw vermogen en het in kaart brengen van uw risicoprofiel.

Bouwen aan vermogen

Contact

Frank Deurvorst

Frank Deurvorst

Partner

Frank Deurvorst is tax partner at our tax department in Amsterdam. He is a tax adviser focusing on wealthy individuals, families and their businesses. Frank advices on topics as succession, emigration... More

Jeroen Doorakkers

Jeroen Doorakkers

Director

Als Family Business-advisor heb ik ruim 20 jaar ervaring met het structureren van en richting geven aan deze vraagstukken naar strategisch, fiscaal en juridisch gedragen oplossingen. De adviseurs binn... More

Rudolf Janssen

Rudolf Janssen

Director

Als specialist in het ‘financiële familierecht’ begeleid ik vermogende particulieren en ondernemers bij de planning van hun vermogen, hun bedrijfsopvolging en hun nalatenschap. Steeds meer ondernemend... More