Energie en milieu

Solution

Energie en milieu

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

In het subsidielandschap is het thema energie en milieu voor bijna ieder bedrijf interessant. Zo geeft de overheid subsidies en belastingvrijstellingen voor duurzame maatregelen. Maar legt zij tegelijkertijd steeds meer verplichtingen op, een trend die lijkt te versterken.

In het energie- en milieusubsidielandschap onderkennen we zowel fiscale stimuleringsmaatregelen als cash subsidies. Hieronder staan een aantal kansrijke regelingen weergegeven.

EIA en MIA/Vamil

Energie Investeringsaftrek (EIA) verschaft een fiscaal voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende of energiezuinige bedrijfsmiddelen. Op het moment dat uw investering kwalificeert kunt u, naast de besparing op de energiekosten die de investering oplevert, een vastgesteld percentage van de kwalificerende investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor mogelijk kwalificerende investeringen kunt u denken aan investeringen die gerelateerd zijn aan de volgende thema’s:
Koelen/vriezen, isoleren, verlichten, ventileren, klimaatregeling en duurzame energie

Milieu Investeringsaftrek (MIA) verschaft ook, net als de EIA, een fiscaal voordeel aan ondernemers. In dit geval Voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Naast een deel van de kwalificerende investeringskosten die kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst kan de MIA gecombineerd worden met de Vamil. Vamil staat daarbij voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen waarmee 75% van de investeringskosten op een zelf bepaald tijdstip afgeschreven kunnen worden. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Voor mogelijk kwalificerende investeringen kunt u denken aan investeringen die gerelateerd zijn aan de volgende thema’s:
Circulaire economie, landbouw, klimaat en mobiliteit

In overleg kunnen wij vanuit uw investeringsoverzichten en/of -plannen vrijblijvend een initiële scan maken om de potentie van de EIA/MIA te duiden.
 

Factsheet EIA

Energie- en milieubelasting

Energie- en milieubelasting worden vaak over het hoofd gezien. De wetgeving is complex, en de verantwoordelijkheid binnen bedrijven is vaak onvoldoende georganiseerd. Wanneer er echter niet goed wordt omgegaan met relevante wetgeving kan dit leiden tot compliance risico's.

Daarnaast zijn er op dit gebied ook een flink aantal potentiele besparingsmogelijkheden welke variëren van
vrijstellingen tot teruggaveregelingen. Onze specialisten weten precies welke op u van toepassing zijn en zorgen ervoor dat uw risico’s worden geminimaliseerd en de te betalen belasting wordt geoptimaliseerd.
 

Factsheet MiaVamil

Circulaire economie

De circulaire economie krijgt steeds meer aandacht en speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Er zijn tal van maatregelen te treffen om bijvoorbeeld minder CO2 uit te stoten, minder afval te creëren door middel van recyclen of om uw afval om te (laten) zetten in andere producten. Voor de implementatie van maatregelen omtrent circulaire economie zijn er vanuit de overheid tal van stimuleringsmiddelen zodat u naast het zorgen voor een schoner milieu ook op financieel gebied er op vooruit gaat.
 

Energiepropositie

Meer weten over Subsidies voor Energie en Milieu?

Wilt u meer weten over subsidies op gebied van energie en milieu? Download dan de factsheets of neem rechtstreeks contact op met een van onze specialisten.

Contact

Martijn Hoffer

Martijn Hoffer

Director

Martijn Hoffer is a senior manager with Deloitte Belastingadviseurs B.V. and part of the Global Investment & Innovation Incentives (Gi3) team. He is based at the Amsterdam office. Martijn has more tha... More

Jeroen van Dijk

Jeroen van Dijk

Senior Manager

Met 15 jaar ervaring, ben ik in oktober 2013 begonnen bij Global Investment & Innovation Incentives (Gi3). Ik heb een focus op de energie-intensieve industrie waar duurzaamheid en innovatie een blijve... More