Dienst

Estate Planning

Uw vermogen veiligstellen voor later.

Steeds meer mensen krijgen oog voor Estate Planning omdat u dan simpelweg meer vermogen overhoudt. Door nu al een aantal maatregelen te treffen, kan uw opgebouwde vermogen fiscaal gunstig(er) aan nabestaanden worden overgedragen. En hoe eerder u deze maatregelen treft, hoe meer profijt uw nabestaanden ervan kunnen hebben.

 

Hoe Deloitte u helpt

Kiest u voor Estate Planning? Dan zorgt u dat de toekomstige erfbelasting wordt verminderd. De tarieven van de erfbelasting lopen op tot 20% als de langstlevende echtgenoot en de kinderen de erfgenamen zijn. Ontvangt iemand anders dan de langstlevende echtgenoot en de kinderen de erfenis, dan zijn de tarieven hoger.

Er zijn drie manieren om toekomstige erfbelasting te besparen:

  • het samenstellen van (fiscaal juist vormgegeven) huwelijkse voorwaarden;
  • het opstellen van een fiscaal optimaal testament;
  • vermogensoverheveling tijdens leven, door bijvoorbeeld schenkingen.

De adviseurs van Deloitte Private Client Services voorzien u graag van een advies om erfbelasting te besparen. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en (financiële) situatie.

 

Wat het u oplevert

Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw vermogen overgaat naar de volgende generatie. Volgens uw wensen en tegen een zo laag mogelijke belastingdruk.

Estate planning - Uw vermogen veiligstellen voor later

Contact

Jorrit Volkers

Jorrit Volkers

Partner

Jorrit is eindverantwoordelijk voor de adviespraktijk aan vermogende particulieren, de Private Services Praktijk. Daarnaast vervult hij de Dean functie van de Deloitte University EMEA. Jorrit heeft ru... Meer