Dienst

Fiscale informatieverplichting

Deloitte biedt u ondersteuning bij het voldoen aan de eisen van de actieve informatieverplichting.

Voor de Belastingdienst is tijdige en juiste informatie cruciaal om een goede belastingheffing te kunnen waarborgen. Belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen zijn sinds 1 januari 2012 in vier situaties verplicht om uit eigen beweging zelf ontdekte onjuistheden en onvolledigheden in voor de belastingheffing relevante gegevens aan de Belastingdienst te melden. Aan het niet nakomen van deze verplichting kan een vergrijpboete worden gekoppeld van maximaal 100% van de door dit verzuim niet of te weinig geheven belasting. Voldoet u aan de eisen van de actieve informatieverplichting (10a AWR)?

 

Hoe Deloitte u helpt

Onze Tax Controversy specialisten kunnen u adviseren over de vier situaties waarin de fiscus spontaan moet worden geïnformeerd:

  • intrekken melding ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ door de ondernemer voordat met de bestelauto voor privédoeleinden wordt gereden [art. 12bis Uitv.besl. IB 2001];
  • intrekken melding ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (bestel)auto’ door de werknemer en mededeling door de inhoudingsplichtige van het ten onrechte niet intrekken van een dergelijke verklaring door de werknemer [art. 8 en 9 Uitv.besl. LB 1965];
  • onjuiste of onvolledige aangiften erfbelasting in buitenlandsituaties (de zogeheten Edelweiss-route) [art. 10c Uitv.besl. SW 1956];
  • suppletie omzetbelasting [art. 15 Uitv.besl. OB 1968].

 

Wat het u oplevert

Het inschakelen van de Tax Controversy specialisten biedt u zekerheid en het beperkt uw boeterisico’s.

Contact

Richard A.J. Roovers

Richard A.J. Roovers

Partner

After I studied fiscal law I started working for the Dutch IRS. In 1992 I decided to cross over to the “other side” and started as a tax lawyer at Deloitte. My main focus areas were Mid Market and lar... Meer