Dienst

Klachtrecht en mediation

Deloitte biedt u ondersteuning bij geschillen met de fiscus.

Het kan gebeuren dat uw geschil met de fiscus escaleert. U krijgt het gevoel dat de fiscus het u onnodig lastig maakt en zich onredelijk opstelt. Hierdoor kunt u zich niet volledig richten op uw onderneming. Vaak is een langdurige, kostbare procedure bij de belastingrechter niet wenselijk en moet u ‘out of the box’ kunnen denken om een geschil op te lossen. Met mediation of het indienen van een klacht bereikt u soms meer.

 

Hoe Deloitte u helpt

Wij kunnen bijstaan bij:

  • evaluatie van de situatie, vaststelling van de te bereiken doelen en het bepalen van de te volgen strategie;
  • het volgen van een mediation-traject;
  • klachtenprocedure bij de Belastingdienst;
  • klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman;
  • verzoek op toepassing hardheidsclausule bij het ministerie van Financiën.

Wordt uw tijd en energie opgeslokt door een langlopend conflict met de fiscus en weet u niet meer wat u kunt doen om dit te beëindigen? Neem dan contact met ons op.

 

Wat het u oplevert

Het inschakelen van de Tax Controversy specialisten biedt zekerheid en neemt uw zorgen uit handen, waardoor u zich weer meer kunt richten op uw onderneming.

Contact

Richard A.J. Roovers

Richard A.J. Roovers

Partner

After I studied fiscal law I started working for the Dutch IRS. In 1992 I decided to cross over to the “other side” and started as a tax lawyer at Deloitte. My main focus areas were Mid Market and lar... Meer