Dienst

De producten top 10 - Kies voor uw eigen vermogen

Met de diensten van Private Client Services (PCS) krijgt u als vermogende particulier of ondernemer een advies op maat.

Onderstaand vindt u tien onderwerpen op het gebied van Private Client Services (PCS) die mogelijk interessant voor u zijn. Deloitte biedt een breed scala aan diensten op dit gebied. Onze specialisten voorzien u graag van een advies op maat.

 

Hoe Deloitte u helpt

Estate planning

Deloitte Private Client Services helpt u uw opgebouwde vermogen veilig te stellen voor de volgende generatie door te adviseren over een fiscaal gunstige overdracht van het familievermogen aan uw nabestaanden. Wij adviseren u onder meer over huwelijkse voorwaarden, testamenten en/of een schenkingsplan.

Overdracht van vermogen

Hoe kunt u uw opgebouwde vermogen veilig en beschermd overhevelen naar de volgende generatie? Wij adviseren u over beheers- en beschermingsstructuren zoals het familiefonds, de cumpref-structuur en certificering van vermogen, met als uitgangspunt het vinden van de juiste balans tussen fiscale voordelen en uw persoonlijke afwegingen.

Echtscheiding

Deloitte adviseert over, en begeleidt de fiscale en financiële afwikkeling bij de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Denkt u hierbij aan de afwikkeling van verrekenbedingen, het verdelen van vermogensbestanddelen, de verevening van het opgebouwde pensioen, alimentatie en de testamentaire echtscheidingsclausule.

Analyse bedrijfsopvolging

Onze adviseurs geven u inzicht in de complexe fiscale faciliteiten voor schenking/vererving van (aanmerkelijk belangaandelen in) uw onderneming aan uw bedrijfsopvolger. Via onze analyse weet u precies welke maatregelen eventueel nodig zijn om aan de stringente voorwaarden voor deze vrijstelling te voldoen. Uiteraard stemmen wij dit graag voor u af met de Belastingdienst.

Emigratie

Wij adviseren over (r)emigratie van personen en/of kasgeldvennootschappen. U krijgt inzicht in de fiscale gevolgen van de (r)emigratie en de wijzigingen in uw financiële situatie. Hierbij maken wij gebruik van het internationale netwerk van Deloitte, met vestigingen in meer dan 140 landen.

Vrijgestelde belegginginstelling (VBI)

De VBI is een relatief nieuwe, fiscaal interessante beleggingsvariant, die vrijstelling van vennootschapsbelasting mogelijk maakt zonder zetelverplaatsing van uw kasgeldvennootschap. Het ervaren VBI-team van Deloitte geeft advies en begeleiding bij de noodzakelijke structurering van uw vennootschap en stemt dit af met de Belastingdienst.

Beleggen/vermogensbeheer

Onze specialisten stellen financiële planningen op, geven onafhankelijk advies over fiscale structurering en allocatie van uw belegginge. Zij bieden ook begeleiding bij de selectie van een vermogensbeheerder die het beste past bij uw persoonlijke wensen en financiële doelstellingen.

Family Office

Als ‘most trusted advisor’ bieden wij dienstverlening op maat aan zeer vermogende particulieren. Onze specialisten vormen het persoonlijk secretariaat van uw familie en regelen uw volledige administratie en financiële zaken. Ook geven we proactief professioneel advies met betrekking tot uw gehele vermogen en familieaangelegenheden. Wij hanteren hierbij een geïntegreerde aanpak binnen Deloitte: als onze cliënt heeft u één vertrouwd aanspreekpunt.

Charity/mecenaat

Overweegt u te schenken of na te laten aan goede doelen? Dit kan op fiscaal gunstige wijze. Wij adviseren u over hoe de vermogensoverdracht vorm te geven. Verder kunnen wij goede doelen/projectvoorstellen screenen en selecteren op de mate waarin deze aansluiten op uw persoonlijke wensen.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Voor goede doelen die zich kwalificeren als een ANBI bestaan diverse fiscale faciliteiten. Wij adviseren u graag bij de oprichting (of omzetting) van uw eigen ANBI. Onze specialisten bieden begeleiding bij het voldoen aan de diverse voorwaarden om de ANBI-status te verkrijgen en de aanvraag tot kwalificatie als ANBI bij de Belastingdienst.

 

Wat het u oplevert

Met de diensten van Private Client Services (PCS) krijgt u als vermogende particulier of ondernemer een advies op maat.

Private Client Services (PCS)