Alert Subsidieregeling | Tax | Deloitte Nederland

Solution

Subsidieregeling

Deloitte Alert: SLIM-regeling

MKB-werkgevers kunnen van 2 maart - 1 april 2020, op basis van cofinanciering, een subsidieaanvraag indienen. Voor de overige bedrijven qeldt een termijn van 1 april - 30 juni 2020.

Inhoudsopgave

  • Introductie
  • Waarom is deze subsidie voor u interessant? 
  • De subsidie in het kort
  • Meer informatie

Introductie

Investeren in uw bedrijf en uw werknemers tegelijkertijd? Dat kan met de nieuwe subsidieregelingen die de regering beschikbaar stelt in het kader van het leven lang ontwikkelen beleid (hierna LLO). Onderdeel hiervan is de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector (Slim).

Waarom is deze subsidie voor u interessant?

Om de levensvatbaarheid van uw organisatie te borgen is het van belang dat uw arbeidskapitaal goed wordt onderhouden. Uw werknemers kunnen alleen maar (optimaal) productief zijn indien zij ruimte hebben om met de veranderingen in de markt en de technologische ontwikkelingen mee te kunnen gaan én indien zij mentaal en fysiek gezond en vitaal zijn. Daarnaast heeft u als werkgever in het kader van bijvoorbeeld de arbo-wetgeving, al verplichtingen om zekere investeringen te doen. Met deze subsidie kunt u lopende investeringen versterken en/of gerichte verbeteringen aanbrengen die bijdragen aan gemotiveerde en gezonde medewerkers.

De subsidie in het kort

Voor alle kleine bedrijven en het MKB, maar ook voor grootbedrijven in de recreatie-, horeca- of landbouwsector, is een subsidie beschikbaar gesteld waarmee werkgevers kunnen investeren in activiteiten die een leerrijke werkomgeving stimuleren en een positieve leercultuur bevorderen. Bij de activiteiten waarvoor u een subsidie kunt krijgen kunt u denken aan:

  1. Een scan op de huidige scholing- ontwikkelingsbehoefte van uw onderneming op basis waarvan een opleidings- of ontwikkelplan opgesteld wordt. Hiermee kunt u anticiperen op wat uw onderneming aan kennis en vaardigheden op termijn nodig heeft om de continuïteit en groei van uw onderneming te borgen;
  2. Een scan op de wensen, ambities en mogelijkheden van uw werknemers door middel van loopbaanadviezen;
  3. Het ontwikkelen van methodieken waarmee werknemers worden gestimuleerd om kennis, vaardigheden en beroepshouding te delen en/of te ontwikkelen. Bent u hier al mee bezig? Dan kunt u deze (extra) financiering gebruiken om uw project uit te breiden.
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg. Deze opleidingsvorm biedt de werknemer de ruimte om op eigen tempo en behoefte opleidingscomponenten te volgen en ontwikkelen.
  5. Het is tevens mogelijk om bovenstaande activiteiten met elkaar te combineren. Ook is de subsidie in te zetten voor diverse samenwerkingsinitiatieven. Voor elke traject geldt een eigen investering. Voor MKB en grootbedrijven is dit 40% van de kosten.

De vergoeding waarvoor u in aanmerking kunt komen is:

Meer weten over de SLIM-regeling

Wilt u meer weten over de SLIM-regeling? Neem dan contact op met Jolanda Jansen via +31 (0)88 2884 284 of Gülşen Özyıldız via +31 (0)88 2886 838.

Kunt u nog niet inschatten in hoeverre uw bedrijf open staat voor nieuwe ontwikkelingen? Dan kunt u er ook voor kiezen om te “experimenteren”. Ook hier is een subsidie voor beschikbaar gesteld die we graag met u bespreken.

Contact

Jolanda Jansen

Jolanda Jansen

Senior Manager

Vanuit de aandachtsgebieden sociale zekerheidswetgeving, het arbeidsrecht en de loonbelasting is het mijn uitdaging om het personeelsbeleid bij bedrijven zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij ki... More