Solution

Tax Organizer

Compliance dienstverlening bij alles wat proces-fiscaal gerelateerd is.

De hoeveelheid data neemt toe, technologische ontwikkelingen gaan hard en stakeholders zijn kritisch. Grip op het proces wordt steeds belangrijker. Van u wordt transparantie gevraagd en zelf hebt u behoefte aan structuur en een efficiënt proces. Bent u daarnaast in staat het maximale eruit te halen?

 

Hoe Deloitte u helpt

De Deloitte Tax Organizer zorgt voor structuur en transparantie in het complianceproces in alle opzichten. De kern van de gedachte is samenwerken in het nu volgens een vaste structuur, waarbij ons doel is voor u zodanig overzicht te creëren dat u in staat bent kansen optimaal te benutten en risico’s te minimaliseren.

Onze compliance dienstverlening ondersteunt u bij alles wat proces-fiscaal gerelateerd is en gaat verder dan alleen een advies of een aangifte.

 

Wat het u oplevert

De Tax Organizer is uniek omdat deze integraal deel uitmaakt van onze aanpak. Wij bieden u datgene waar wij goed in zijn: niet alleen denken, maar ook doen op een gestructureerde manier. Dit vertalen wij in een pragmatische aanpak waarbij we vaste afspraken maken over planning, diensten en prijs.

Op grond van een keuzemenu bepaalt u niet alleen wat wij voor u kunnen betekenen, maar ook in hoeverre uw organisatie daar zelf een bijdrage aan levert.

Met de diverse fiscale bouwstenen in het menu maken wij samen met u de dienstverlening op maat en inzichtelijk in de activiteitenkalender. De voortgang van activiteiten, het formuleren van actiepunten en relevante ontwikkelingen in de branche en wet- en regelgeving worden met u besproken tijdens periodiek overleg. Hiervan ontvangt u altijd een terugkoppeling.

Tot slot worden de specifieke maatwerkonderdelen, bijvoorbeeld de aanslagupdate of een Tax Assurance opdracht, voorzien van een rapportage op grond waarvan actie wordt ondernomen. Door u of door ons, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

Contact

Diana van IJzendoorn

Diana van IJzendoorn

Director

"De combinatie van design/creativiteit en proces vertaald naar een pragmatische aanpak geeft mij energie en voegt waarde toe voor zowel klanten als onze organisatie. Het verbinden van mensen, processe... More