Dienst

Wie krijgt wat?

Het belang van een testament

Wij bieden u advies op maat bij het opstellen van een testament.

Als iemand overlijdt zonder een testament te hebben opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Dit wettelijk erfrecht regelt bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Wilt u zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt? Stel dan zo snel mogelijk een testament op.

 

Hoe Deloitte u helpt

In het wettelijk erfrecht is de verzorging van de langstlevende echtgenoot goed geregeld. Toch blijft het opstellen van een testament verstandig, niet alleen fiscaal gezien, maar juist ook als u speciale wensen hebt. Het is mogelijk de volgende zaken in een testament te regelen:

  • wie de onderneming mag voortzetten en hoe moet dit worden geregeld;
  • afwijken van de wettelijke regeling voor de omvang van de nalatenschap aan uw partner of de (klein)kinderen;
  • voogdij over de minderjarige kinderen in de situatie dat beide ouders komen te overlijden;
  • antwoord op de vraag of de kinderen, wanneer zij 18 jaar worden, zelfstandig over de erfenis kunnen beschikken of pas op een latere leeftijd;
  • wie er wordt belast met de afwikkeling van de nalatenschap;
  • de wens dat uw vermogen na overlijden van een van de kinderen binnen de familie blijft en niet toekomt aan de schoonfamilie van uw kinderen;
  • dat u kunt voorkomen dat een deel van het vermogen bij een eventuele; echtscheiding van uw kind terecht komt bij zijn of haar partner;
  • nalaten aan anderen dan uw partner of uw kinderen van geld of goederen.

Wilt u een of meer van deze punten regelen, dan doet u er goed aan een testament op te stellen en uw wensen zo te waarborgen.

Uw Private Client Adviseur kan u voorzien van een advies op maat bij het opstellen van een testament. Uw persoonlijke wensen en vermogen vormen hierbij het uitgangspunt. Wij zorgen ervoor dat deze wensen ook fiscaal optimaal worden opgenomen in uw testament. Hierbij wordt meteen aandacht besteed aan de toepassingsmogelijkheden van de verschillende faciliteiten in de Successiewet.

Wat het u oplevert

Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat de echtgenoot/echtgenote van rechtswege alle bezittingen en schulden uit de nalatenschap krijgt. De eventuele kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende (stief)ouder ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering kan pas worden opgeëist als de langstlevende ouder komt te overlijden of failliet gaat. Als u dus invloed wilt hebben op wat er met uw nalatenschap gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk uw testament op te stellen. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw vermogen overgaat naar de volgende generatie. Volgens uw wensen en tegen een zo laag mogelijke belastingdruk.

Wie krijgt wat? - Het belang van een testament

Contact

Jorrit Volkers

Jorrit Volkers

Partner

Jorrit is eindverantwoordelijk voor de adviespraktijk aan vermogende particulieren, de Private Services Praktijk. Daarnaast vervult hij de Dean functie van de Deloitte University EMEA. Jorrit heeft ru... Meer