BEPS (Base Erosion & Profit Shifting)

Het fiscale landschap staat voor een grote verandering. Initiatieven vanuit de EU en OESO/G20, zoals het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), staan vol in de aandacht. Het onderwerp staat hoog op de zakelijke agenda. Op deze pagina’s vindt u de belangrijkste kwesties.