Mobile advertising belangrijk voor groei digitale advertentiemarkt

Article

Online advertising groter dan alle andere traditionele mediumtypen samen

Explosieve groei van Digital Out of Home advertising 

Uit de jaarlijkse Online Ad Spend Study blijkt dat de online advertentiemarkt met +9% is gegroeid en hiermee groter is dan alle andere traditionele medium typen samen. Andere opvallende uitkomsten zijn de explosieve groei van +116% van Digital Out of Home advertising (DOOH) en de afvlakking van de groei die in het tweede halfjaar van 2017 bij programmatic advertising is ontstaan. De Digital Ad Spend Study voert Deloitte uit in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor marketinginnovatie en digitaal adverteren.

Search ook in 2017 grootste marktaandeel en groeicijfer

Conform de verwachting is in 2017 het marktaandeel van digital advertising meer dan de helft van het totale advertentiebudget. Net als in voorgaande jaren is paid search adverteren ook in 2017 de grootste categorie binnen online advertising (46%). Daarnaast laat search ook de grootste groei zien (+12%). De advertentie-uitgaven voor display en classifieds (vergelijkingssites en rubrieksadvertenties) stegen respectievelijk met +7% en +3%.

Acceleratie van traditionele media naar digitaal

Online video groeide in 2017 met maar liefst +40%, waarbij er steeds meer budget verschuift van traditionele tv naar digital video. Naast de aanhoudende groei binnen online video, zien we dat ook andere mediumtypen de transformatie naar digitaal doormaken. Digital radio advertising groeit met +25% en ook Digital Out of Home advertising liet in 2017 meer dan een verdubbeling van de groei zien met maar liefst +116%, resulterend in een digitaal aandeel van 11% in de Out of Home-markt. In 2016 was dit marktaandeel nog 5%. De verwachting is dat deze groei in 2018 zal doorzetten.

Trendbreuk programmatic advertising en mobile advertising

In vergelijking met 2016 lieten display-advertenties die via de programmatic exchange werden verkocht in 2017 een omzetstijging zien van +17%. De verschuiving van traditionele (handmatige) verkoop van advertenties naar programmatic advertising laat hiermee vanaf de tweede helft van 2017 een aanzienlijk geringere groei zien (+13%) in vergelijking met voorgaande jaren (+20%). Of de geringere groei in 2018 gaat doorzetten en welke invloed de GDPR-regelgeving heeft op de markt, zal later dit jaar onderzocht worden in de Programmatic Ad Spend Study 2018.

Een andere opvallende trend is de afnemende groeisnelheid van display-advertenties op mobiel in 2017 (+19%) in vergelijking met 2016 (+34%). Mobiele advertenties inclusief search-, video- en banneradvertenties realiseerden in 2017 een marktaandeel van 42% binnen alle digitale advertenties. De afnemende groeisnelheid toont volgens Deloitte aan dat mobile advertising nu officieel als ‘volwassen’ kan worden beschouwd.

Nathalie La Verge, digital media-expert Deloitte: “In het verleden zagen we dat ad spend op mobiel ver achter bleef bij de mobiele consumptie. Door een toename in mobile inventory enerzijds, en hogere prijzen voor met name mobile search zien we dat publishers in 2017 in staat zijn om een groter aandeel van hun omzet uit mobiel te halen. Hiermee heeft mobile advertising de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Ondanks het feit dat er, met name op het gebied van meetbaarheid en accountability nog veel te doen is, verwachten we dat mobile ad spend steeds meer synchroon gaat lopen met mobiele consumptie.”

 

Over de Ad Spend Study

Sinds 2010 onderzoekt Deloitte in opdracht van IAB Nederland de digitale advertentiemarkt. We vragen de data direct op bij deelnemers uit verschillende onderdelen binnen de digital advertising keten, en valideren de resultaten van het onderzoek met belangrijke stakeholders binnen het digital media ecosysteem zoals uitgevers, adverteerders, programmatic platforms en mediabureaus. Op deze manier kunnen we diepgaande inzichten verkrijgen in digital advertising in Nederland.

Bekijk voorgaande rapporten:


Ad Spend Study:

Programmatic Trading:

Meer informatie over de Ad Spend Study?

Wilt u meer informatie over de Ad Spend Study of het Programmatic Trading report? Neem dan contact op met Nathalie La Verge via +31 (0)88 288 1930.

Did you find this useful?