Onderzoek naar Enterprise Data Management

Article

Onderzoek naar Enterprise Data Management

Van het datacenter naar de boardroom

Data heeft binnen het bedrijfsleven de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen. Om verzekeraars een beter beeld te kunnen geven van de verschillen in aanpak en gekozen oplossingsrichting met betrekking tot het data management heeft Deloitte een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar Enterprise Data Management.

Verzekeraars kunnen er niet meer omheen: hun toekomst hangt letterlijk af van de beschikbaarheid van kwalitatief goede data. Enerzijds vanwege de eisen die de toezichthouders hieraan stellen en anderzijds door de snel veranderende markt waarin de nieuwe businessmodellen gebaseerd zijn op het zo slim mogelijk inzetten van de beschikbare data.

Mede onder druk van Solvency II hebben verzekeraars de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de verbetering van hun data management. Daarbij valt op dat de verzekeraars relatief onafhankelijk van elkaar verschillende keuzes hebben gemaakt om aan dezelfde eisen te kunnen voldoen.

Onderwerp van het onderzoek was de inrichting van Enterprise Data Management (EDM). Enterprise Data Management bestaat uit meerdere onderdelen die in onderlinge samenhang opgepakt moeten worden om succesvol te kunnen zijn. Deloitte heeft op basis van haar ervaring een geïntegreerde aanpak ontwikkeld om het beheer en de exploitatie van data zo efficiënt mogelijk te maken.

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van data inmiddels een strategisch thema is geworden voor alle verzekeraars. Nu de aandacht verlegd wordt van financieel- en riskmanagement naar klant- en productmanagement krijgt het data management steeds meer aandacht van de business. Ondanks dat verzekeraars tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, verschilt de aanpak en gebruikte tooling op belangrijke punten per verzekeraar. Vaak zien wij dat hier persoonlijke voorkeuren, cultuur, organisatie inrichting, geldende standaarden en de huidige architectuur een belangrijke rol spelen. Toch kunnen verzekeraars veel van elkaar en voorbeelden uit andere industrieën leren.

In de whitepaper 'Van het datacenter naar de boardroom' leest u conclusies en best practices uit de dagelijkse praktijk. 


Meer weten?

Wilt u meer weten over Enterprise Data Management? Neem dan contact op met Johann van Biljon via +31 (0)6 535 98 547.

Van het datacenter naar de boardroom
Vond u dit nuttig?