Dienst

Benefits Management

Actief managen van baten om doelstellingen succesvol te realiseren

Benefits Management richt zich op het continu identificeren, kwantificeren, plannen, meten en bijsturen van concrete baten van programma’s en projecten. Onze aanpak kenmerkt zich door een sterke focus op waarde realisatie en strategische doelstellingen. Ook richten wij ons op verankering van de benefits management functie in de lijnorganisatie.

Uw uitdaging

  • Door steeds sneller opeenvolgende ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van organisatie en IT, wordt het steeds belangrijker om de projecten uit te voeren die daadwerkelijk bijdragen aan strategische doelen. Daarbij is het niet altijd duidelijk welk rendement er uit (IT-) investeringen wordt gehaald. Wat levert het project u als business exact op? 
  • In een complexe omgeving strategische doelen realiseren vereist het inzetten van middelen op zo efficiënt mogelijke wijze (capaciteit, geld en menskracht), aan projecten die er daadwerkelijk toe doen. Hoe kan er worden gestuurd op het leveren van waarde voor uw business, ook na het realiseren van door projecten geleverde producten?

 

Hoe Deloitte u helpt

  • De aanpak van Deloitte voor benefits management ondersteunt monitoren en managen van de gewenste baten projecten en programma’s door het sturen op de juiste organisatiecultuur, managementinformatie en een gestructureerde aanpak
  • Door het proactief identificeren, plannen, meten, managen en realiseren van baten wordt het mogelijk om te sturen op het leveren van waarde voor uw organisatie. Er wordt duidelijk of een project daadwerkelijk de moeite van het investeren waard is en wordt inzicht gecreëerd in de gewenste benefits over een langere periode dan alleen de tijdspanne van projecten en programma’s. 

 

Wat levert het u op

  • Benefits management levert u meer inzicht in de bijdrage van programma’s en projecten aan uw (strategische) doelen. Hiermee kunt u gerichter investeren in het bereiken hiervan.
  • Business cases worden continu gemonitord, zodat ook tijdens de uitvoering van een project inzichtelijk blijft of de investering nog goed is voor uw organisatie
  • Benefits management maakt het belang van uw projecten inzichtelijk voor de lijnorganisatie. Het implementeren van projecten wordt een gezamenlijke inspanning tussen lijn- en projectorganisatie, waarmee de waarde van uw projecten wordt geoptimaliseerd

Contact

Koen Hoijtink

Koen Hoijtink

Senior Consultant

Koen is a Senior Consultant in the Programme Leadership service line within Deloitte’s Technology Consulting practice in the Netherlands. In the recent 5 years he developed himself in the field of Agi... Meer