Dienst

Business Intelligence & Analytics

Deloitte biedt u hulp bij het optimaliseren van de informatiemanagementfunctie en het vergroten van de toegevoegde waarde van Business Intelligence Analytics.

Download brochure Deloitte Business Intelligence & Analytics


U hebt inzicht in bedrijfsinformatie nodig om snel en tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Systemen worden echter steeds complexer en de hoeveelheid data neemt toe. De inzet van data wordt daarom belangrijker. Een juiste combinatie van Business Intelligence op het gebied van organisatiekennis, IT-systemen en complexe analyses leidt tot strategische concurrentievoordelen. Voordelen waarmee u uw concurrenten continu een stap voor blijft en waarmee u de klant optimaal bedient.

Met de toename van data vermindert tegelijkertijd de hoeveelheid aandacht die u kunt besteden aan specifieke informatie. Daarnaast is niet alle informatie even betrouwbaar. Daardoor loopt uw organisatie aan tegen cruciale vragen over de informatiemanagementfunctie:

  • Wanneer is welke informatie voor wie cruciaal?
  • Hoe kan informatie het meest effectief worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld?
  • Hoe kunt u de datakwaliteit blijvend verbeteren?
  • Hoe is de samenwerking tussen business en IT?
  • Wat betekent dit voor de vaardigheden, attitude en cultuur binnen uw organisatie?
Deloitte Business Intelligence & Analytics

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte biedt u met Business Intelligence & Analytics hulp bij het optimaliseren van uw informatiemanagementfunctie en het vergroten van de toegevoegde waarde van BIA. Dat doen we met geïntegreerd advies over organisatie-, competentie-, IT- en analyticsaspecten. Daarbij hanteren we bewezen methoden en competenties op het vlak van BIA, zoals onze BIA Strategie en BIA Governance aanpak.

Die vullen we aan met proposities die inhaken op processen (waaronder werkkapitaal analytics, supply chain visibility, customer intelligence en spend analytics) of branches (zoals consumentenmarkt, zorg, onderwijs en maakindustrie). Onze technische ervaring met alle leidende BIA-platformen en innovatieve oplossingen op het gebied van visualisatie, predictive modelling en datamining ondersteunen dit.
 

Problemen oplossen vanuit verschillende vakgebieden

Deloitte helpt u door experts op onze verschillende vakgebieden samen uw probleem op te laten lossen, in onderstaande video ziet u dat eerst vanuit het perspectief van ons (advanced) analytics team.

Bekijk hetzelfde vraagstuk vanuit het perspectief van ons:

Word een Insight Driven Organisation - Het Advanced Analytics perspectief

Wat het u oplevert

Samen met u realiseren wij oplossingen die echt toegevoegde waarde bieden voor de business en niet verzanden in technologische hoofdbrekens die meer aandacht krijgen dan het daadwerkelijke businessprobleem. Daarmee hebt u de beschikking over de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plaats. Zodat u succesvolle beslissingen kunt nemen.

Deloitte:

helpt u om het beoogde strategische voordeel te behalen met uw data, door uw organisatie te begeleiden van concept tot implementatie;

  • heeft uitgebreide markt- en businessmateriekennis;
  • hanteert bewezen methodieken om geavanceerde analyses uit te voeren;
  • benadert Business Intelligence & Analytics vanuit de business en dus niet alleen vanuit de IT-optiek;
  • haalt maximale waarde uit data door dagelijkse informatie om te zetten naar bruikbare en actiegerichte inzichten.

Contact

Stefan van Duin

Stefan van Duin

Partner

Stefan is expert in the area of Data Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence. Stefan is convinced that more and more companies count data analytics to their core competencies; to devel... Meer