Customer Relationship Management Strategie, Visie en Roadmap

Dienst

Customer Relationship Management Strategie, Visie en Roadmap

CRM Strategie levert blauwdruk voor verbeteren sales, service en marketingprocessen

Customer Relationship Management (CRM) binnen organisaties wordt veelal gezien als het gebruik van een CRM tool. Deze visie op CRM is beperkt succesvol. Wilt u een duidelijke CRM visie, strategie en roadmap waarbij wordt uitgewerkt wat dit betekent voor uw mensen, de CRM processen op het gebied van Sales, Service en Marketing en hoe dit het beste ondersteund kan worden door technologie? Deloitte kan u hierbij helpen.

Uw uitdaging

Als organisatie heeft u een strategie en een daarop gebaseerd plan voor de komende jaren. Maar wat betekent deze strategie nu voor uw klanten (CRM)? Hoe vertaalt u de organisatie visie naar een CRM visie? Wat betekent dit voor uw organisatie op het gebied van mensen, processen en technologie? Met als hoofdvraag: hoe ervaren mijn klanten de CRM visie van mijn organisatie?

 

Hoe Deloitte u helpt

Het implementeren van CRM in een organisatie is veel meer dan alleen het implementeren van een CRM Tool. Het begint met het definiëren van een CRM Visie en Strategie en van CRM principes op het gebied van mensen, processen en technologie. Daarnaast moeten de CRM doelstellingen worden vastgesteld en wat er moet gebeuren om die doelstellingen te realiseren. Ook moeten Sales, Service en Marketing processen passend bij de CRM Visie worden gedefiniëerd en een Roadmap en Business Case voor CRM worden opgesteld. Deloitte kan u helpen bij deze stappen en begeleid u door het gehele traject.

 

Wat levert het u op?

Met de CRM Visie, Strategie en Roadmap kan u concreet invulling geven aan het implementeren van CRM in uw organisatie. U heeft een concreet startpunt om verder te kijken naar:

  • Het inrichten van uw organisatie (Target Operating Model);
  • Het implementeren van gedefinieerde CRM processen;
  • Het selecteren van een geschikte CRM oplossing.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat Deloitte voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Theo Slaats via +31 (0)88 288 2531.

Contact

Theo Slaats

Theo Slaats

Partner

Als partner in Deloitte Digital help ik klanten in hun digitale transformaties, zodat ze slimmer kunnen engagen met hun klanten en beter kunnen inspelen op gekende en ongekende behoeften. Op die manie... Meer