Solution

Enterprise Architecture

Deloitte helpt u bij het herontwerpen en verbeteren van processen en documentstromen en het vertalen hiervan naar applicaties, databases en onderliggende technologieën.

De markt is voortdurend in beweging door veranderende wetgeving, toenemende regelgeving, fusies, opsplitsingen en overnames. Ook technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Steeds meer diensten worden online en mobiel aangeboden.

Al deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op uw organisatie. Om goed te kunnen blijven functioneren moeten uw organisatiestructuur en de bijbehorende IT-systemen daarop afgestemd worden én blijven. Natuurlijk wilt u deze en toekomstige uitdagingen krachtig en effectief tegemoet treden. Bij voorkeur tegen zo min mogelijk kosten: meer met minder.

Hoe Deloitte u helpt

Veranderingen in bedrijfsprocessen, informatievoorziening en het IT-landschap moet u dus in relatie tot elkaar doorvoeren. Ze dienen afgestemd en geoptimaliseerd plaats te vinden.

Op basis van jarenlange, wereldwijde ervaring heeft Deloitte een visie ontwikkeld op de juiste aanpak van verandertrajecten: Enterprise Architecture. Met Enterprise Architecture kan Deloitte u helpen complexiteit te managen en te reduceren door uw bedrijf op allerlei dimensies op consistente wijze te modelleren en transformaties vorm te geven.

De afstemming begint bij al bij uw organisatiestrategie. Welke diensten of producten biedt uw organisatie aan welke klanten aan, in welke markten en via welke kanalen? Deze gegevens worden vastgelegd in een bedrijfsmodel en een Target Operating Model, het uitgangspunt van onze dienstverlening.

Wij herontwerpen en verbeteren processen en documentstromen, vertalen die naar applicaties, databases en onderliggende technologieën. Hiervoor hebben we een Enterprise Architecture Framework ontwikkeld. Dit framework biedt templates, voorbeelden en een gedegen stappenplan.

In iedere laag van uw organisatie (processen, applicaties, data en integratie) kunnen wij analyseren, adviseren, ontwerpen, implementeren en waarborgen. Daarnaast is er diepe kennis van specifieke oplossingen voor architectuur, business process management (BPM) en enterprise content management (ECM).

Wat het u oplevert

Onze aanpak leidt tot IT-systemen die goed zijn afgestemd op de eisen en wensen van u als eindgebruiker. Doordat u uw processen en IT-systemen snel kunt aanpassen aan veranderingen binnen en buiten de organisatie, kunt u snel inspelen op marktontwikkelingen en nieuwe producten en diensten op de markt brengen.

Deloitte:

  • heeft diepgaande kennis van bedrijfsprocessen en organisaties in alle marktsectoren. Per marktsector zijn 'best practice' modellen vastgelegd in ARIS
  • heeft brede (strategische) kennis van IT-oplossingen. We kunnen het hele traject begeleiden, van concept tot en met implementatie
  • heeft een eigen Enterprise Architecture Framework ontwikkeld en beschikt over experts op het gebied van (internationale) standaarden en methodologieën (BPMN, TOGAF, Archimate, ARIS),
  • heeft een geïntegreerde aanpak. Wij combineren kennis en expertise van Business Architecture, Business Process Analyse en Business Process Management in de publieke sector, de financiële dienstverlening en de industrie met diepgaande ervaring met effectieve ICT-architectuuroplossingen, Enterprise Content Management, Storage & Archiving, Middleware en andere integratietechnologieën
  • biedt een breed dienstenpakket (Audit, Risk management services, Belastingadvies, Financieel advies, Human Capital advies, Strategy & Operations advies) met diepgaande kennis van alle sectoren. Daarmee onderscheiden we ons in de markt.

Contact

Rene Theunissen

Rene Theunissen

Partner

I am an expert in business transformations in the financial sector, by implementing information technology. My focus is on the banking sector, secondly on insurers and pension funds. Furthermore, with... More