Dienst

IT Strategy

De markt waarin bedrijven opereren, verandert. Externe factoren, zoals de kredietcrisis, het veranderde gedrag van consumenten, de macht van het internet, veranderende wet- en regelgeving, opsplitsingen, fusies, en overnames hebben effect op uw organisatie.

 

Download brochure IT Strategy 

Niet alleen op uw top line, maar ook op de onderliggende processen en de bijbehorende technologie. Aan de andere kant volgen technologische ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op, wat weer nieuwe mogelijkheden schept.

Snel en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen is cruciaal voor een succesvolle toekomst. Deze complexiteit en de hogere verwachtingen ten aanzien van IT dragen eraan bij dat een betere planning en integratie met uw business noodzakelijk is.

 

Hoe Deloitte u helpt

De business & IT strategie aanpak vormt de kern van onze propositie. Wij richten ons op het opstellen van een strategisch meerjaren IT-plan, dat bestaat uit een doelarchitectuur, projectenportfolio & roadmap, budget & financiering en organisatie & governance. Het plan komt tot stand op basis van een analyse van organisatiedoelen, externe trends en uw huidige IT.

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in een aantal specifieke, maar cruciale aandachtsgebieden die nauw gerelateerd zijn aan de business IT-strategie: IT Assessment, IT Due Diligence en IT Organisation & Governance. We signaleren actuele thema’s met onze IT Trends propositie. Als die thema’s van toepassing zijn op uw organisatie, vertalen we die in diensten zoals IT Financials en IT Post Merger Integration (PMI). Zo kunnen we u altijd dienstverlening op maat bieden.

 

Wat het u oplevert

Deze vraagstukken monden vaak uit in risicovolle grote projecten. Wij zorgen voor een verantwoorde aanpak zodat u (weer) in control bent en IT ontwikkelt die is afgestemd op uw bedrijfsstrategie. Voorbeelden van vraagstukken waarbij wij u kunnen ondersteunen:

  • Hoe krijg ik mijn IT-kosten onder controle?
  • Hoe verhoog ik het rendement van mijn IT?
  • Hoe houd ik grip op de complexiteit ervan?
  • Hoe worden business en IT beter op elkaar afgestemd?
  • Hoe richt ik mijn IT-organisatie en de bijbehorende processen zo effectief mogelijk in?
  • Welke innovatieve technologieën zijn het meest geschikt voor mijn bedrijf?
  • Welke invloed hebben wet- en regelgeving op mijn IT?
IT Strategy

Contact

Andries van Dijk

Andries van Dijk

Director

Dr. Andries van Dijk is director technology strategy in Deloitte Consulting, and technology research & insights Lead in the Netherlands. His special interest is in emerging digital technologies and th... Meer