Posted: 03 Feb. 2021 2 min. read

Åpning for mer privat leie-til-eie i borettslag?

Deloitte Advokatfirma

Finansdepartementet har i en pressemelding 3. februar uttalt at regjeringen vil legge til rette for at flest mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Det vurderes derfor endring i skatteloven § 7-3.

På grunn av den betydelige økningen i eiendomsprisene, etterspør markedet nye og mer fleksible eieformer. Skattereglene for borettslag er i dag knyttet opp til de standardiserte og gamle modeller for organisering av borettslag. Dette setter store begrensninger for nye eiermodeller som kan hjelpe særlig unge inn på eiendomsmarkedet.  Reglene er i liten grad tilpasset de nye leie-til-eie modeller, bostart, deleie med videre.

Skatteloven § 7-3 gir særregler for beskatning av boligselskap og andelshavere. Reglene setter i dag begrensninger på hvor stor andel av boligenhetene som kan leies ut for at de fleksible reglene skal gjelde. Skattereglene kan derfor gi disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap.

Det er interessant at regjerningen nå har igangsatt arbeid med endring av skattereglene for skattefastsetting av andelseiere i borettslag. Det haster å få en regelendring på plass. Foreløpig arbeides det med 2022 som iverksetting av endring.

Kilde: Finansdepartementet

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner | Advokat

Aamelfot er spesialist i skatt og selskapsrett og bistår klienter med løpende skatterådgivning, generasjonsskifter, transaksjoner, omstruktureringer og eiendomsutvikling. Hun er leder av Family Business Deloitte Norge.