Posted: 03 Feb. 2021 2 min. read

Åpning for mer privat leie-til-eie i borettslag?

Deloitte Advokatfirma

Finansdepartementet har i en pressemelding 3. februar uttalt at regjeringen vil legge til rette for at flest mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Det vurderes derfor endring i skatteloven § 7-3.

På grunn av den betydelige økningen i eiendomsprisene, etterspør markedet nye og mer fleksible eieformer. Skattereglene for borettslag er i dag knyttet opp til de standardiserte og gamle modeller for organisering av borettslag. Dette setter store begrensninger for nye eiermodeller som kan hjelpe særlig unge inn på eiendomsmarkedet.  Reglene er i liten grad tilpasset de nye leie-til-eie modeller, bostart, deleie med videre.

Skatteloven § 7-3 gir særregler for beskatning av boligselskap og andelshavere. Reglene setter i dag begrensninger på hvor stor andel av boligenhetene som kan leies ut for at de fleksible reglene skal gjelde. Skattereglene kan derfor gi disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap.

Det er interessant at regjerningen nå har igangsatt arbeid med endring av skattereglene for skattefastsetting av andelseiere i borettslag. Det haster å få en regelendring på plass. Foreløpig arbeides det med 2022 som iverksetting av endring.

Kilde: Finansdepartementet

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner / Advokat, Leder Family Business

Torill er partner og advokat og er leder av markedsområdet Family Business i Norge. Hennes arbeidsområder er rådgivning innenfor generasjonsskifter, organisering av virksomhet og eierskap, corporate coverance, egenkapitaltransaksjoner, oppkjøp og avhendelse. Hun er spesialist på skatt og selskapsrett men yter helhetlig juridisk rådgivning for virksomheter og eiere. Hun har lang og bred erfaring med å løse de juridiske utfordringer som klientene har.